Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
226. LAUREATŲ AKIVAIZDOJ 1948/13 balandis; Autorius : J. B E Z.
Pranešimas literatūrinėje Šventėje 1948. 2. 15. įteikiant premijas. I.Šį vakarą mintis krypsta į

227. PENKI ESKIZAI 1948/13 balandis; Autorius : VL. PROSČIŪNAITĖ
Vlada Prosčiūnaitė B. Gaidžiūno nuotr. Johan Sebastian Bach Jo drausmingi

228. Eilėraščiai 1948/13 balandis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
LAZDYNŲ KRŪMAI Kas yra mano žodžiai? arba eilėraščiai? Lazdynų krūmai lankstesni, nei mano

229. TERRACINA 1948/13 balandis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
(Iš „Italijos Vaizdų“) Kada tu išsiilgsi saulės ir minkšto vėjo, žydros padangės ir

230. PABUDIMAS IŠ VIENO SAPNO 1948/13 balandis; Autorius : HANS CAROSSA
Kur gatvę du krūmai mairūno apsiaučia,Tu šventiškuos rūbuos mane sutikai.Neši tuščią indą, ten

231. ŽIVILĖ 1948/13 balandis; Autorius : ANTANAS ŠKĖMA
TRIJŲ PAVEIKSLŲ DRAMATINĖ LEGENDA III paveikslas   (Svajūnas prieš

232. LITERATŪROS PARAŠTĖ 1948/13 balandis; Autorius : L. M.
PASTABOS APIE MŪSŲ DAILIĄJĄ PROZĄŠiandien jau drąsiai būtų galima pavadinti nuobodžiu kiekvieną,

233. SURREALIZMAS 1948/13 balandis; Autorius : V. Kulbokas
Surrealizmas atsirado ir išaugo tarpe Didžiojo ir Antrojo pasaulinio karo. Jis yra įpėdinis ir

234. NAUJASIS ŠVEDŲ MENAS 1948/13 balandis; Autorius : Red.
Naujasis švedų menas yra pasidavęs stipriai modernistų įtakai. Ypač ryški tarp jų yra, kaip visai

235. Vakaras 1948/14 gegužė; Autorius : JONAS AISTIS
Aleksandras Marčiulionis Fragmentas iš kompozicijos Prisikėlimas KODĖL TU, vakare, taip

236. EDUARD WIIRALT 1948/14 gegužė; Autorius : ALEKSIS RANNIT
Eduard Wiiralt, tautybės estas, dėl savo kūrybos reikšmės yra, galimas daiktas, iš viso

237. Uostai 1948/14 gegužė; Autorius : J. KĖKŠTAS
Kur nešat, uostai, mane baisų,nepasitinkamą, nelydimą,nuo akmens kranto atitrukusįį

238. EILĖRAŠČIAI 1948/14 gegužė; Autorius : A. PALŠAITIS
 VESTUVIŲ MARŠASKokia graži diena kaip mielas kūdikis užgesoToli ten už dailiai juosvėjančių

239. GROŽVYLĖS JUOKAS 1948/14 gegužė; Autorius : P. ORINTAITĖ
Pro atvirą langą vidun siūbtelia vėlybo vakaro vėsuma. Kai kur jau spinkso viena kata

240. MŪSŲ MUZIKINIO GYVENIMO RAIDA IR JOS ĮNAŠAS TARPTAUTINĖN MUZIKON 1948/14 gegužė; Autorius : IZIDORIUS VASYLIŪNAS
Ši tema yra nepaprastai plati. Pirmiausia laiko atžvilgiu galime ją gvildenti išeivijos laikotarpyje,

241. Likimas 1948/14 gegužė; Autorius : JULIUS SLOVACKIS
Jau jokie smūgiai palaužti, užburtiManęs negali. Turiu aiškų kelią:Mano kelias — gyventi, kentėti

242. Johnny Appleseed ir teta Mattie 1948/14 gegužė; Autorius : LOUIS BROMFIELD
L o u i s  B r o m f i e l d, gimęs 1906 m., yra plačiai žinomas amerikiečių rašytojas 1927 m.

243. DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO SUKAKTUVINIŲ METŲ LITERATŪROS KONKURSO 1948/14 gegužė; Autorius : Faustas Kirša
LITERATŪROS PARAŠTĖJau tuoj bus dvidešimt melų, kai daug kas prikiša jury komisijai dėl neteisingo

244. ATSAKYMAS P. FAUSTUI KIRŠAI 1948/14 gegužė; Autorius : V. R.
Savo pastabose dėl mano straipsnelio, tilpusio „Aidų“ 12 nr., kuriame aš, kalbėdamas apskritai apie

245. FAUSTO KIRŠOS „TOLUMOS“ 1948/14 gegužė; Autorius : J. B.
    F a u s t a s K i r š a. Tolumos. Eilėraščiai. Išleido „Mūsų Kelias“ 189

246. KAZIO BRADŪNO POEMA „MARAS“ 1948/14 gegužė; Autorius : L. Miškinas
  K a z y s  B r a d ū n a s. Maras. Poema. Rankraščio teisėmis. Atspausta 1947 mt.

247. PAUL HINDEMITH 1948/14 gegužė; Autorius : K.
Paul Hindemith gimė Hanau 1895 m. lapkričio 16 d. Jau pačioje jaunystėje pradėjo reikštis muzikiniais

248. 70 metų scenos darbo jubiliejus 1948/14 gegužė; Autorius : Ma
Lenkijoje, Krokuvos teatre dirba seniausias pasaulyje aktorius Ludwig Solski. Jis taip pat yra ir šio teatro

249. ROMANO JONELIŪKŠČIO DAINŲ IR ARIJŲ VAKARAS TUBINGENE 1948/14 gegužė; Autorius : D. G. Š.
Balandžio 3 dieną jaunasis solistas davė pirmąjį savo viešą koncertą. Pirmojoje programos dalyje

250. MAGIŠKASIS REALIZMAS 1948/14 gegužė; Autorius : red.
Šuolis į tai, kas nėra žemiška, kas yra aukščiau už ją, — štai ko reikalauja iš kūrybos mūsų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai