Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
MIESTE 1.Sniegas krenta mieste,užmaskuodamas skausmą ir džiaugsmą. Ir ašaros ant Tavo skruosto, /

52. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : RŪTA ALŠYTĖ
SIMFONINĖ MUZIKAMargašviesės melodijos gaudžia,skirstosi, skambantį audinį audžia.Daugiaspalviai

53. Eilėraščiai 1973/2 vasaris; Autorius : SIGITAS GEDA
L. Gutauskas: S. Gedos portretasIš "Vasaros giesmių" ciklo IIIr vėl kažkas sujudo dausose, ir kol gyvybė

54. Poezija 1974/2 vasaris; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
RAMUSIS DŽIAUGSMASIVasara buvo gaisras.Dabar,po vasaros,liko tiktai rudens debesų nelinksmumas.Laukiu

55. VITALIJA BOGUTAITĖ eilėraščiai 1975/2 vasaris; Autorius : BOGUTAITĖ VITALIJA
IŠTRAUKOS IŠ CIKLO "NERIMAS'*Išaugau, motin, batelius. Išaugau, motinėle, rūbus. Suk, suk kuodelį,

56. LIŪNE SUTEMA Badmetis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : SUTEMA LIŪNE
BADMETISJuodos dėmės ant vaisių —Amarasropoja sodais — bus tuščios pintinėsir išdžiūvus burna

57. Mano šermukšnis (eilėraštis) 1972/3 kovas; Autorius : OBCARSKAS ČESLOVAS VALDEMARAS
Tai buvo prieš daug metų, tolimoje praeity.Buvau dar vaikas ir klaidžiojau po pavasario girias,ir atradau

58. Al. Baronas Piūvis (beletristika) 1972/3 kovas; Autorius : BARONAS ALOYZAS
Sėdėjom su kaimynu daktaru kieme po laukine obelim ir kalbėjomės apie laiką ir žmones. Ant medžių jau

59. "Sidabrinė diena" Čikagos scenoje 1972/3 kovas; Autorius : Šimkus A.
Dainavos ansamblis lietuvių išeivijos kultūriniame gyvenime yra įrėžęs atmintiną vagą. Savo

60. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
PAGAL ČIURLIONIO SONATĄISenstančių žmonių meilė yra panaši į rudenio saulę, kuri šviečia, bet

61. PASIKALBĖJIMAS SU SKULPTORIUM VYTAUTU KAŠUBĄ 1973/3 kovas; Autorius : Red.
V. Kašubą Kalinių išsilaisvinimas (gipsas, 1942)Kokio buvote amžiaus, kai pradėjote domėtis

62. MENO TAUTIŠKUMO KLAUSIMU 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
New Yorko Lietuvių Dailininkų Sąjunga praeitų metų gruodžio 2 dvidešimtmečio sukaktuvių proga

63. KO IEŠKOME IŠ LIETUVIO DAILININKO? 1973/3 kovas; Autorius : STASYS GOŠTAUTAS
Retai tenka atsidurti tokioj situacijoj, kurioj dailininkai ir filosofai prisėda prie vieno stalo ir sutaria

64. Eilėraščiai 1973/3 kovas; Autorius : ONA MICIŪTĖ
YRA GYVENIMASYra gyvenimas toks liūdnas, Širdy paslėptas skausmas smilksta Lyg prieblandoj blanki

65. Eilėraščiai 1974/3 kovas; Autorius : VLADĖ BUTKIENĖ
SU IŠEINANČIŲ ŽINGSNIAIS ATEINA SENATVĖPrinokusių varpų sunkiame bangavime, Džiūstančių lapų

66. PAKELĖJE 1974/3 kovas; Autorius : Aloyzas Baronas
Veteranų dienos parado metu pradėjo lyti. Mes trys, stebėję paradą nuo šaligatvio, sulindom į

67. A. Radžius — Eilėraščiai 1975/3 kovas; Autorius : RADŽIUS ALEKSANDRAS
FRAGMENTAS IŠ "SEPTYNIŲ

68. Jadvyga Paukštienė - akvarelė 1975/3 kovas; Autorius : Paukštienė Jadvyga
Eglė žalčių karalienė (akvarelė

69. VAŠKINĖ LĖLĖ 1975/3 kovas; Autorius : MELNIKAS PETRAS
Viengungiui daktarui Vembriui grįžus iš ekskursijos Meksikon, keistos nuotaikos ateina. Pinasi mintys ir

70. Eilėraščiai 1972/balandis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
H. Nagys kalba, priimdamas LRD 1969 m. literatūros premiją, kuri buvo įteikta LKMA suvažiavime Toronte

71. Gramatinės miniatūros (eilėraščiai) 1973/4 balandis; Autorius : ALEKSANDRAS RADŽIUS
ESAMASIS LAIKASNeklausk, ar būti, ar nebūti: esu. Tai džiaugsmas ir kančia. Esu apnuoginta šakutė

72. Lygumų medžiai 1973/4 balandis; Autorius : ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS
Plačių lygumų beribėje džiaugsmo nėra.Yra tik vienatvė.Taip pat ir medžiai yra vienišiir auga nuo

73. Seklumo auka 1973/4 balandis; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Povilas girdėjo, kaip pro įstaigos langą žiūrintis Jan kažką šūktelėjo juodariui Alfai. Povilas

74. Dailės darbai 1974/4 balandis; Autorius : Red.
P. Stauskas Kaunas S.Jusionis Senoji

75. SRAIGĖ 1974/4 balandis; Autorius : Francis Ponge
Priešingai išdagoms, kurios yra karštų pelenų viešnios, sraigės mėgsta drėgnų žemę. G o 0 n ,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai