Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. Eilėraščiai 1975/4 balandis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
BE TAVĘS1Tavęs daugiau nebėr. Tačiau ruduoyra paskendęs meilės chrizantemose. Tik upeliūkščio

77. Skirtingi balsai, senos temos šių dienų poezijoje 1975/4 balandis; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
A. Nykos-Niliūno Praradimo simfonijos galėtu būti laikomos simboliu beveik visai lietuvių kalba rašytai

78. Kultūrinė vakaronė (feljetonas) 1975/4 balandis; Autorius : Antanas Gustaitis
Kaip žinote, visuotinai yra tvirtinama, kad pakeliauti po pasaulį žmogui yra labai sveika. Ir iš

79. Reguiem Picasso ir Lipchitz'ui . . . 1975/4 balandis; Autorius : MINDAUGAS NASVYTIS
Dr. M. Nasvytis dėstė meno istoriją Clevelando valstybiniame un-te (anksčiau Fenn kolegijoje) nuo 1964,

80. GROŽIS IR MODERNIOJI TAPYBA 1975/4 balandis; Autorius : JACQUES MARITAIN
Veikalo Creative Intuition in Art and Poetry (1953) Šeštojo skyrelio "Beauty and Modern Painting" (p.

81. Eilėraščiai 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
V. Remeika: Vienišas molas vakarėjant (1969)KELYJENiekas kelyje neklausinėjo, Ar išeiname, ar grįžtame.

82. Šventoji pieva migloje 1972/4 geguze; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Melotragikomedijos "Paskutinis piknikas" trečio veiksmo pradžia)Ankstus rytas. Pieva prie lietuviškos

83. Eilėraščiai 1973/5 geguze; Autorius : Marius Katiliškis
PAVASARIS Kad Jūs matytumėt, kaip dūksta paukščiai tiesiog prieš mano langą!Nežinot Jūs — tai

84. Lietuvių architektų darbai 1973/5 geguze; Autorius : Red.
Dr. Stasys Kudokas: Clevelando Nepaliaujamos Pagalbos Motinos bažnyčia, mokykla ir kt. pastatai

85. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : MEDARDAS BAVARSKAS
MAŽOS ŽVAIGŽDĖS MIRTISMano maža žvaigždė tarp milijardoDidžių dangaus žibintų

86. LIKIMO PAKIRSTAS TALENTAS — ALEKSANDRAS PILSUDSKIS (1836-1866) 1974/5 geguze; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Jokiame biografijų rinkinyje: nei lietuvių, nei lenkų enciklopedijose, nei Thieme-Becker

87. V.Igno dailė 1974/5 geguze; Autorius : Vytautas Ignas
Zodiako ženklai -

88. LESINTOJAS IR KARVELIS 1974/5 geguze; Autorius : Petras Melnikas
Senam Kizeikai beriant trupinius karveliui, šone ant kito suolo sučežėjo kito pensininko laikraštis, o

89. Eilėraščiai 1974/5 geguze; Autorius : Zenta Tenisonaitė
CHIMERAKaip paslaptingas paukštis nerimas širdy suriko, įdiegdamas į sielą ilgesio dyglius. Ir pamatau

90. LIETUVĖ MOTINA 1975/5 geguze; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
LIETUVĖ MOTINA KAIMIETĖ GYVENIMO SAULĖLEIDY. NEBAIGĖ MOKSLŲ, BET BRANGINO ŠVIESĄ — IŠLEIDO VAIKUS

91. Parodos, premijos ir meno kritika 1975/5 geguze; Autorius : Viktoras Vizgirda
Šiais metais New Yorke ir Chicagoje surengtos reprezentacinės meno parodos susilaukė kontroversinių

92. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
MIŠKAS: SIELOS SLĖPTUVĖ 1.Ateina mėnuo kas vakaras:nuplauna kojas šviesa - -2.Dabar skubėsiu į

93. V. Mykolaitis - Putinas 1972/5 birzelis; Autorius : VANDA ZABORSKAITĖ
Šis dr. V. Zaborskaitės, Vilniaus universiteto lietuvių literatūros katedros buvusios dėstytojos

94. Kai Salomėja Nėris gyveno pas Putiną 1972/5 birzelis; Autorius : MAGDELENA SLAVĖNIENĖ
A t s i m i n i m a iSalomėja Nėris savo studijų metu priklausė studentų ateitininkų meno draugijai

95. Birželio 15 1972/5 birzelis; Autorius : V. Mykolaitis - Putinas
Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą. Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: Prieš metus vergovėn tau

96. Prancūzų romanas (1960 - 70) 1972/5 birzelis; Autorius : VYTAS V. GAIGALAS
Kiek atidžiau pasidairius po prancūzų literatūros padangę, gaunamas įspūdis, kad šio šimtmečio

97. Eilėraščiai 1972/5 birzelis; Autorius : ZENTA TENISONAITĖ
VASARAAš myliu vasarą pačiam žiedų žydėjime, kada kviečių laukai geltono aukso, kada išdykęs

98. JAZMINAI 1972/5 birzelis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
Ditos nebėra . . . Padedu laikraštį, graibausi kišenėse degtukų. Užtraukus dūmą, gal praeis tas

99. Eilėraščiai 1973/6 birzelis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
Iš leidžiamo rinkinio "Saulės šermenys" LIAUDIŠKAIKas tenai kukuoja? Gal gegutė šaukia? Kas ten

100. SIDABRINĖ EGLĖ 1973/6 birzelis; Autorius : Medardas Bavarskas
Jei kam tenka važiuoti miesto centro link ir jis pasirenka Eglių alėją, turi stebėtis, iš kur ši

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai