Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. LIETUVIŲ TAUTOS LIKIMAS 1963/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Tautos likimas yra visiem bendras ir drauge kiekvienam asmeniškas. Stipriai tai pajuntama, kai tautą

127. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/8 spalis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(Pabaiga)5."Matuok savo jėgas pagal siekius" — mokė Adomas Mickevičius savo laikų jaunuomenę "Odėje

128. ŽMOGUS SOVIETINĖJE SANTVARKOJE 1963/10 gruodis; Autorius : M. BRAKAS
Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe. General Editors Vladimir Gsovski and

129. SOVIETINĖ TAUTYBIŲ POLITIKA 1964/2 vasaris; Autorius : B. J. KASLAS
Tautybės principas yra vienas iš pagrindinių Sovietų Sąjungos konstitucinės santvarkos teoretinių

130. PADĖTIS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1964/2 vasaris; Autorius : V. VAITIEKŪNNAS
Iliustracija bendro sovietinio planoOkupuotos Lietuvos tikrovė yra tik iliustracija Sovietų Sąjungos

131. NEMIRŠTANTI LIETUVYBĖ 1964/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
Toli, už marių mėlynųjų, Už šilo, už laukų, Ten karalaitę pamotė išgujo, Išgujo vieną

132. LIETUVOS GYVENTOJŲ DINAMIKA IR STRUKTŪRA 1964/10 gruodis; Autorius : PRANAS ZUNDE
Jei Lietuva 1940 metų pradžioje būtų užėmusi dabartinį, t.y. 65,3 tūkst. kvad. kilometrų žemės

133. ŽVELGIANT Į ATEITĮ 1965/1 Sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
 1.Įžengėme į 1965 metus. Šiemet sukaks 20 metų, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Ši sukaktis

134. ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1965/2 Vasaris; Autorius : MYKOLAS KRUPAVIČIUS
80 metų amžiaus sukaktis 1. Bendras biografinis žvilgsnis Šio (vasario) mėn. 26 d. Aleksandrui

135. KRISTAUS PRASMĖ ALEKSANDRO BLOKO POEMOJE "DVYLIKA" 1965/4 Balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1 Vakaram Al. Blokas (18801921) yra žymiai mažiau pažįstamas negu kiti rusų simbolistai, sakysime:

136. CHRUŠČIOVO KOVOS SU RELIGIJA METODAI 1965/4 Balandis; Autorius : DR. V. MAR.
Kai paėmė į savo rankas valdžią Chruščiovas ir pasmerkė Staliną bei jo metodus, daug kam atrodė,

137. TYLIOJI AR RACIONALIOJI REVOLIUCIJA? 1965/4 Balandis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
Laiškas iš Montrealio Dar, rodos, taip neseniai suplevėsavo virš Kanados parlamento nauja, vienybę

138. LAISVĖS, NE "LIBERALIZACIJOS 1965/6 Birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Prieš 25 metus, 1940 birželio mėnesį, Sovietų Sąjunga sulaužė savo pasirašytas nepuolimo

139. VAKARŲ PERGALES TAMSIOJI PUSĖ 1965/6 Birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Vakarų pasaulis ir Sovietų Sąjunga šiomis dienomis iškilmingai minėjo Vokietijos kapituliacijos 20

140. SOVIETINIO KOLONIALIZMO 25 METAI 1965/6 Birželis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Dvidešimt penkeri metai yra ilgas laiko tarpas ne tik žmogaus, bet ir tautos gyvenime. Ypačiai ilgi tie

141. 1918 VASARIO 16 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Minime nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 50 metų, nors daugiau negu amžiaus ketvirtį esame vėl netekę

142. VALSTYBINGUMAS POLITINES EMIGRACIJOS FONE 1968/2 vasaris; Autorius : ALGIRDAS J. KASULAITIS
1. Politinės emigracijos pobūdis Valstybingumo tema savyje kaupia daug klausimų. Galima kalbėti apie

143. Atsišaukimai 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Naudodamies laisve ir turėdami pareigą byloti ir veikti už pavergtą savo tautą, privalome Laisvės Kovos

Naivūs palyginimai be emocionalumo Kaip antraštė nurodo, šis straipsnis bus ribotos temos. Užtat

145. RYTINIS DESPOTIZMAS 1968/6 birželis; Autorius : RAPHAEL SEALEY
Tas, kuris pasiskolina mintis iš vienos knygos, vadinamas vagimi, o tas, kuris iš šešių — tyrinėtoju.

146. LAPKRIČIO 18 1968/9 lapkritis; Autorius : Red.
Lapkričio 18 latviams reiškia tą patį, kaip mums Vasario 16: tais pačiais metais ir latvių Tautinė

147. TAIKA IR ŽMOGAUS TEISES 1969/1 sausis; Autorius : KAJETONAS J. ČEGINSKAS
Praėjusių Žmogaus teisių metų paraštėje 1. Nobelio taikos premija 1968 m. paskirta prancūzų

148. ŽVILGSNIS Į 1968 METUS 1969/1 sausis; Autorius : Red.
I Baigiant Lietuvos laisvės kovos metus Laisvajame pasaulyje pereitieji metai buvo paskelbti 

149. TAUTYBĖ BEVEIDĖJE MINIOJE 1969/2 vasaris; Autorius : ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
Žmogus nėra vien tik biologiškai integruotas padaras. Jis taipgi sąmoningai suvokia savo padėtį

150. ŽMOGAUS TEISES JUNGTINĖSE TAUTOSE 1969/3 kovas; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Pereituosius metus Jungtinės Tautos buvo paskelbusios Žmogaus teisių tarptautiniais metais paminėti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai