Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
251. LIETUVIŲ IŠEIVIJA: TAUTAI NUOSTOLIS AR PELNAS ? 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos * Dėstydamas Pedagoginiame lituanistikos institute pasaulio lietuvių istoriją,

252. POLITIKA 1981 METAIS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
IV Azijoje 1981 metais pasaulį sudrebinusių politinių įvykių nebuvo, nors patylomis tarpvalstybiniuose

253. PESIMIZMUI DIRVOS NĖRA 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
JAV LB SUKAKTIS IR ATEITIS Taip buvo Praskriejome JAV Lietuvių Bendruomenės trisdešimtmečio

254. LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMO DEKLARACIJA 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Šimtmetis, prasidėjęs vidurinės Europos tautų išlaisvinimu ir vėliau prikėlęs daugelį tautų bei

255. BŪSIMOJI LIETUVA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Dr. JONAS A. STIKLORIUS
Šio straipsnio pagrindinė tezė: lietuvių tautos ateitis bus užtikrinta tik Jungtinėje

256. EUROPOS PARLAMENTAS PRIEŠ SOVIETŲ KOLONIALIZMĄ 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Juozas Prunskis
Grobuoniškoji Sovietų Sąjunga iki šiol buvo laikoma savotiškoje privilegijuotoje padėtyje: nebuvo

257. POLITIKA 1982 METAIS 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Vytautas Vaitiekūnas
I Pasak istoriko Williams McNeill, šių laikų politinis gyvenimas stokoja veiksmingų mitų. O mitu jis

258. APIE KATALIKYBĖS IR TAUTIŠKUMO RYŠIUS LIETUVOJE 1983/3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Lietuvoje tautiškumas ir katalikybė yra glaudžiai susieti. Kartais net teigiama, kad katalikybės ir

259. TARPTAUTINĖ RAIDA 1983 METAIS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Foreign Affairs žurnalo apžvalgininkas 1983 m. pradžioje, aptardamas tarptautinę raidą, teigė, kad 1983

260. EGZILINIŲ VYRIAUSYBIŲ IR VEIKSNIŲ PROBLEMA 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : BRONIS KASLAS
Versalio sistema Po pirmojo pasaulinio karo visuotinė taikos konferencija įvedė vadinamąją Versalio

261. AR POKARIO METAIS LIETUVOJE VYKO KLASIŲ KOVA AR PILIETINIS KARAS? 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Pokario metais Lietuvoje vyko vidaus karas. Bet galima klausti kokios rūšies jis buvo. Iš esmės yra

262. KAIP PO RUSIJĄ IŠBLAŠKYTI LIETUVIAI PASITIKO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMĄ 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : V. DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
Pirmojo pasaulinio karo metu, kai 1915 m. vasarą vokiečių armija įžengė į Lietuvą, karo veiksmai

263. IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULYJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PENKTOJO KONGRESO STUDIJINĖS ANKETOS DUOMENYS Sąmoningos tautos,

264. IŠEIVIJOS LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULYJE 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO PENKTOJO KONGRESO STUDIJINĖS ANKETOS DUOMENYS ANTROJI DALIS Šio straipsnio

265. VOKIEČIŲ NEPASISEKUSI MOBILIZACIJA IR JOS PADARINIAI DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG226 OSS R.A. Nr. 3822 6 1 Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

266. APSISPRENDIMAS KRYŽKELĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
PASKAITA, SKAITYTA JUBILIEJINIAME ATEITININKUOS KONGRESE CHICAGOJE 1985 M. RUGPJŪČIO 31 D. "Kilnusis

267. VOKIEČIŲ KĖSLAI Į LIETUVOS JAUNIMĄ DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Iš anglų kalbos vertė Bronius Nemickas
(National Archives: RG 226 R.A. Nr. 79925) Jungtinių Amerikos Valstybių Užsienio Tarnyba Nr.

268. KENČIANTI LIETUVA 1990/2; Autorius : DR. ALGIRDAS TUPČIAUSKAS
1990 birželio 19 dieną Lietuva turėtų švęsti jubiliejų — tą dieną sueina 100 dienų nuo

269. FESTINA LENTE, ARBA ILIUZIJŲ NELAISVĖJE 1990/3; Autorius : JONAS MIKELINSKAS
Politikoje neskubus atkaklumas visada nugali nežabotą jėgą, kruopščiai parengtas planas —

270. RYTŲ VOKIETIJOS EKONOMINĖ KRIZĖ, 1990/3; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
ARBA KAIP BOLŠEVIKAI NUVARĖ Į BANKROTĄ DARBŠČIĄ TAUTĄ Turbūt Rytų Vokietijos (DDR) sugriuvimas

271. EUROPOS BENDRUOMENĖ RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJOS SŪKURYJE 1990/4; Autorius : DR. INŽ. STASYS BAČKAITIS
Atsiveriant Lietuvos politinio išsilaisvinimo galimybėms, kyla klausimas apie jos ekonomines perspektyvas

272. VALSTYBINAMA EUROPOS PRAMONĖ? 1947/1 balandžio; Autorius : BARBARA WARD
Karui pasibaigus, didelė Europos pramonės dalis, kaip pažymima „A m e r i k a n. Rundschau" žurnale,

273. BE LAISVĖS NENURIMSIM 1991/1; Autorius : JUDITA VAIČIŪNAITĖ
Lietuva gedi savo didvyrių. Nepriklausomybė pareikalavo pirmųjų aukų — beginklių gyventojų, savo

274. PIRMOJI LIETUVOS GYNYBOS LINIJA 1991/1; Autorius : ALGIRDAS TUPČIAUSKAS
1970 metų vasarą teko lankytis Kražiuose, nedideliame Žemaitijos miestelyje, kuris garsus čia veikusia

275. PIRMOSIOS NEPRIKLAUSOMYBES AUKOS 1991/1; Autorius : Red.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai