Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
276. LIETUVA KELYJE Į NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMĄ 1991/1; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
ĮVYKIŲ ĮSPŪDŽIAI  Nuo 1990.HI. 11 iki 1991.11.16 1990 kovo 11-osios Nepriklausomybės atstatymo

277. ATMESTI NEAPYKANTĄ 1991/2; Autorius : VYTAUTAS LANDSBERGIS
Kažin, ar kas nors bus geriau pajutęs geografiškai ir istoriškai besikartojančią Rytų Europos

278. LIETUVA VĖL NEPRIKLAUSOMŲ TAUTŲ ŠEIMOJE 1991/3; Autorius : L. A.
"Apreiškimo Jonui" knygoje parašyta, kad, žemei nušvitus nuo dangiško skaistumo, angelas šaukė:

Tretysis Vokietijos Reichas savo okupacijos metu iš Lietuvos buvo pareikalavęs karo pramonei ir karybai

280. SIEKIANT SOCIALINIO TEISINGUMO EKONOMIJOJE 1988/2 nr.; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Dauguma lietuvių jau yra JAV, Kanados ar kitų Vakarų kraštų piliečiai. Jaunosios kartos gi yra

281. PASTANGOS, VEDUSIOS Į IV KULTŪROS KONGRESĄ 1988/3 nr.; Autorius : Red
1983 m. liepos 30 d. perėmiau PLB valdyboje vicepirmininkės kultūros reikalams pareigas. Penkerių metų

282. ĮSPŪDINGAS IŠEIVIJOS LIETUVIŲ ATSIVĖRIMAS 1988/3 nr.; Autorius : Leonardas Andriekus
Įvairių kraštų, kur gyvena lietuviai, vėliavos kongrese IV Kultūros kongresas, PLB seimas,

283. ĮSIPAREIGOJIMAS TIESAI 1988/3 nr.; Autorius : KĘSTUTIS GIRNIUS
PASKAITA, SKAITYTA IV KULTŪROS KONGRESE Prieš du tūkstančius metų Pilotas klausė Kristaus, kas yra

284. ŽVILGSNIS Į ATGIMSTANČIĄ LIETUVĄ 1988/4 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
Po Antrojo pasaulinio karo labiausiai nukentėjo trys Pabaltijo tautos — Lietuva, Latvija ir Estija.

285. PIRMIEJI "PERSITVARKYMO" ŽINGSNIAI LIETUVOS ROMANE IR APYSAKOJE 1988/4 nr.; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Vadinamasis "persitvarkymas" dabartinės Lietuvos visuomeniniame gyvenime vėluojasi: mus pralenkė estai ir

286. LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS ŽINGSNIAI 1988/4 nr.; Autorius : VYTAUTAS SKUODIS
15 metų bendroji apžvalga Sovietų 1968-jų metų intervencija j Čekoslovakiją sukėlė didelį

287. DOKUMENTACIJA, LIEČIANTI LENKIJOS ULTIMATUMĄ LIETUVAI 1989/1 nr.; Autorius : VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
Klaidos atitaisymas Didžiai gerbiamas Aidų Redaktoriau, Kreipiuosi į Tamstą, prašydama paskelbti

288. LIETUVOS GYVENIMO PAINIAVOS 1989/3 nr.; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Visuomenė Anksti rytą, vos išaušus, Vilnius tyli, net kvėpuoti užmiršęs. Jokių neono

289. SĄJŪDŽIO IŠPAŽINIMAS 1989/4 nr.; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Pastovėjus prie fasadinių, euforija išpuoštų Sąjūdžio triumfo arkų, laikas pažvelgti į šį

<< Pradžia < Ankstesnis 11 12 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai