Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. EUROPOS ŪKIO ATSTATYMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA, Austrija
Europos ūkio atstatymas turi pagrindinės reikšmės mūsų žemyno ir viso pasaulio ateičiai ir jis

77. Mokykla ir valstybė 1949/24 rugsėjis; Autorius : A.
Š V I E T I M A SJ. E. vysk. P. Būčys (Šiais metais J. E. vysk. P. Būčys švenčia auksinį savo

78. Komunizmo ekskomunika 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. Mc.
V I S U O M E N Ė Suprema Congregatio Sancti Officii š. m. birželio 28 d. atsakė į keturis klausimus,

79. ANTRAS VEIKSMAS PRASIDĖJO 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. BRAZAITIS, VOKIETIJA
1. Emigracijos drama. Tremtiniai sparčiai virsta emigrantais. Kurie iš Vokietijos jau išvyko, ne vienam

80. Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : J. Ž-kas
Viena pozityviausių vokiečių politinių partijų kaizerio imperijos ir Weimaro respublikos laikais buvo

81. OKUPUOTĄJĄ LIETUVĄ DAUGIAUSIA MAITINA SKLYPININKAI 1977/8 spalis; Autorius : LEONARDAS DARGIS
Lisenkiškos ūkinės teorijos keistumaiJau net ir amerikiečių liberalinei žinių tarnybai paaiškėjo,

82. 1977 METAI 1978/1 sausis; Autorius : Red.
Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas" Kadangi išeivių Lietuvos didžiuma susitelkusi Šiaurės Amerikoje, kur

83. TARPTAUTINĖ POLITIKA 1977 1978/1 sausis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
IKiekvienas vyriausybės pasikeitimas sukelia arba naujų vilčių, arba naujų rūpesčių. Demokrato Jimmy

84. SOVIETŲ POGRINDIS 1978/3 kovas; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Rusija vakariečiui visuomet buvo sunkiai suprantamas, priešybių ir nejaukaus paslaptingumo kraštas, kurio

85. IŠEIVIJA LIETUVOS BYLOJE 1978/3 kovas; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Oficialiuose 1977 tarptautinės politikos įvykių metraščiuose turbūt nebus nei sovietų okupuotos

86. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/7 rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskutiniojo dešimtmečio įvykiai, ypačiai Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vedama kova už

87. KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS 1978/8 spalis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
(Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 7)Katalikiškoji rezistencija LietuvojeNenuostabu, kad Lietuvos katalikai,

88. PASIKALBĖJIMAS SU PROFESORIUM PETERIU REDDAWAY 1978/9 lapkritis; Autorius : Marija Matulevičiūtė
Profesorius Peter Reddaway, dėstantis Londono Ekonominių ir politinių mokslų institute, yra knygų

89. SOVIETŲ MORALINIO TERORO DOKUMENTAS 1978/10 gruodis; Autorius : " ROMUALDAS LUKOŠIŪNAS
Kaip po karo Lietuvoje vyko "literatūrinio fronto mobilizacija" 1. Aktuali seniena Už tarybinę lietuvių

90. "PASKUTINĖ PASLAPTIS" — VAKARŲ GĖDA 1978/10 gruodis; Autorius : ALINA SKRUPSKELIENĖ
Kaip Vakarų sąjungininkai prievarta atidavė Stalinui per du milijonus žmoniųKarui Europoje

91. EUROPA SERGA 1947/2 gegužė; Autorius : Denis de Rougemont
1046 m. rugsėjo m. Ženevoje buvo intelektualų konferencija, kurios svarstymų objektą sudarė Europos

92. ŽVILGSNIS Į 1969 METUS 1970/1 sausis; Autorius : Red.
Naujosios išeivijos dvidešimtmetis1969 metai buvo net dvigubai sukaktuviniai tiems, kurie save vis dar

93. MASKVINES "LAISVĖS" TIRONIJA 1970/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Sovietų okupuotoji Lietuva yra dviguboj vergijoj — užgrobta rusų, kurie patys kenčia komunistinę

94. TAUTYBIŲ PROBLEMA SOVIETŲ SĄJUNGO]E 1970/2 vasaris; Autorius : DR. V. MAR.
Tautybių problema daugiatautėje Sovietų Sąjungos imperijoje, kur visko pagrinde yra marksizmo - leninizmo

95. DVI BENDRAVIMO PUSĖS 1970/2 vasaris; Autorius : ANTANAS GAILIUŠIS
Jeigu du asmenys, žiūrėdami į medalį, matys tik vieną jo pusę, jų nuomonės, kaip medalis atrodo,

96. SOVIETINĖ ETIKA IR KRIKŠČIONYBĖ 1970/3 kovas; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
A. Maceinos naujas veikalas 1. Komunizmas ir dorovėKrikščionybės ir komunizmo santykiai yra daug

97. CIANO DIENORAŠČIAI 1947/3 birželis; Autorius : Galeazzo Ciano
Viskas praeina, viskas. Visokie Džingischanai, Atilos, Hitleriai ir Mussoliniai. Kai tik pavergiamas

98. LENINO MITAS IR TIKROVĖ 1970/9 lapkritis; Autorius : JULIUS VIDZGIRIS
Leninas ir "coca-cola" Kai pasibaigia mugė, belieka tik didžiulė šiukšlių krūva. Juo didesnė mugė

99. VETO TEISĖ IR JTO 1947/4 liepa; Autorius : V.Trumpa
I. Veto teisė ir LietuvaMūsų teisinėje sąmonėje veto teisė turi labai konkrečią prasmę. Iš dalies

100. ĮVYKIAI IR ŽMONĖS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ką šiandien galvoja Prancūzija?Prancūzija verda kaip katile. Kova vyksta visais frontais. Cafė de Flor

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai