Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
101. FIZIKAS W. HEISENBERGAS APIE POZITYVIZMĄ, METAFIZIKĄ IR RELIGIJĄ 1976/6 birželis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
Werneris Heisenbergas, pasaulinio garso vokiečių fizikas, su Nielsu Bohru, Envinu Schro-dingeriu ir kitais

102. EVOLIUCIJA, TRANSFORMIZMAS IR TEILHARD DE CHARDIN GAMTAMOKSLIO ŠVIESOJE 1976/6 birželis; Autorius : PRANAS JUGAITIS
I. EVOLIUGIJA IR TRANSFORMIZMASĮvadas, apibūdinimai ir kai kurie paaiškinimai Tur būt, nėra abejonės,

103. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės Vienas iš reikalingiausių žmogui dalykų yra jo

104. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Tęsinys) 3. Eschatologinė jau ir dar ne įtampa Dievo Karalystėje Dievo Karalystės augantis akiratis

105. KRIKŠČIONIŠKOJI ETIKA VISUOMENINIAME GYVENIME 1948/20 lapkritis; Autorius : KUN. DR. J. GUTAUSKAS
  1. Visuomeninis subrendimas, kaip visuomeninio veikimo sąlyga. 2. Visuomeninis veikimas,

106. PAGRINDINĖS LINKMĖS LIETUVIŲ PEDAGOGIKOJE 1948/20 lapkritis; Autorius : DR. ANTANAS RAMŪNAS
  Turinys: Įžanga. I. Pedagoginių linkmių d i f e r e n c i j a c i j a: 1. Empyrinė linkmė.

107. ATGAILA IR PRISIKĖLIMAS 1949/22 balandis; Autorius : DR. A. BALTINIS, VOKIETIJA
Visos didžiosios žmonijos problemos dar niekada nebuvo išspręstos kokiais nors bendrais įstatymais,

108. AMŽINYBĖS PERSPEKTYVA IR LAIKO HORIZONTAS 1949/22 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J. A. VALSTYBĖS
Šie autoriaus straipsniai, kaip ir pereitais metais paskelbtieji, yra iškarpos iš spaudai paruoštos, bet

109. LIETUVIŲ KULTŪROS PROBLEMOS 1949/22 balandis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
I. I. REIKALAS DOMĖTIS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJA Vargu kada labiau lietuviams buvo prasmės ir reikalo

110. ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO GARBEI 1976/8 spalis; Autorius : Red.
Šiuo Aidų numeriu norime pagerbti šv. Pranciškų Asyžietį, džiaugsmingai priėmusį mirtį prieš 750

111. ŽMOGIŠKOSIOS NETIKRYBĖS ŠVENTASIS 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Maceina
Pranciškaus Asyžiečio užmojis ir jo prasmė1. Klausimo pobūdis Sąmoningai vadiname šv. Pranciškaus

112. KALBOS VAIDMUO PSICHIATRIJOJE 1976/9 lapkritis; Autorius : ANATOLIJUS C. MATULIS
Nauji keliai psichinių ligų gydymeAteitis mums greičiausiai parodys, kad dar yra gydymo galimybių, apie

113. VILTIES TEOLOGIJA: ESCHATOLOGINĖ DIEVO KARALYSTĖ 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
(Pabaiga) Jau Augustinas, anot Tillicho, išsprendė laiko mįslę, nes rašė: **Jeigu nesu klausiamas apie

114. VAKARŲ DVASINIS LŪŽIS 1976/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos, priežastys ir galimos pasekmės (Pabaiga)Galimos pasekmėsIntelektualinė veikla darosi

115. ŽEMĖS PAVIDALAS IR DYDIS 1976/10 gruodis; Autorius : ANTANAS GIRNIUS
Žemės pavidalo klausimas yra vienas iš seniausių mokslinių klausimų. Jis nenustojo aktualumo ir šiais

116. TU ES SACERDOS 1949/23 birželis; Autorius : „Aidų“ sambūris
ARKIVYSKUPO JUOZAPO SKVIRECKO ĮŠVENTINIMAS KUNIGU Šis straipsnelis yra paimtas iš paties J. E. Kauno

117. DIDŽIOSIOS PJŪTIES ŠVENTĖ 1949/23 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA, Vokietija
Išsiuntęs septyniasdešimt du mokinius „po du pirma savęs į visus miestus ir vietas, kur Jis turėjo

118. ŠEIMOS TRAGEDIJA 1949/23 birželis; Autorius : STASYS YLA, Vokietija
Puikus mano bernužėlis -Pasiskųsiu bernužėliu.Liaudies daina1GERAI AR BLOGAI, bet reikia kartais

119. FILOSOFIJA 1949/23 birželis; Autorius : A. Jm.
Egzistencializmas ir Krikščionybė.- Jau daugybė metų, kai egzistencinė filosofija nebeišsivysto.

120. ASMUO IR ISTORIJA 1977/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
Žmogaus istoriškumo prasmė ir vertė Dėkodamas už suteiktą man garbę savu įnašu pradiėti

121. INDIVIDO APSISPRENDIMO LAISVE KRAŠTO ŪKYJE 1977/3 kovas; Autorius : JONAS PABEDINSKAS
Įvairūs sunkumai krašto ūkio tvarkymo metodams nustatyti Individo apsisprendimo laisvės idėjos iškilo

122. Alfonso Nykos-Niliūno GIESMIŲ GIESMĖS VERTIMAS 1977/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
"Giesmių giesmė" yra Senojo Testamento mįslių mįslė. Ši knyga yra sunki suprasti bei aiškinti, sunki

123. KRISTAUS PRASMĖ 1948/21 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
  1. STRAIPSNIO POBŪDIS. Kristaus gyvenime ir Jo moksle esamą tiek pilnatvės ir tiek

124. DEŠIMTASIS FILOSOFŲ KONGRESAS 1948/21 gruodis; Autorius : S. Pikūnas
Š. m. rugpjūčio mėn. 11—18 dienomis Amsterdame įvyko tarptautinis filosofijos kongresas, kuriame

125. LAISVĖ IR LIKIMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, J.A.V.
l. LAISVĖS IR LIKIMO PROBLEMA DABARTIES FILOSOFIJOJE a) Dabarties rūpestis išsaugoti laisvę prieš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai