Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
126. NETIKROS MISTIKOS GRĖSMĖ 1949/24 rugsėjis; Autorius : DR. J. GUTAS, KANADA
  Ateis laikas, kad jie nepakęs sveiko mokslo... ir nugręš ausis nuo tiesos, o gręšis prie pasakų.Š

127. Ar nereikia mums misijonorių? 1949/24 rugsėjis; Autorius : A. Jasm.
R E L I G I J AMaryknolk (JAV) vyskupas R. A. Lane, aplankęs Pietų Ameriką ir patyręs ten esančią

128. Y.M.C.A. katalikiškuoju požiūriu 1949/24 rugsėjis; Autorius : Mc.
Lietuviškasis tremties ir emigracijos jaunimas jau keleri metai, kai susiduria su viena organizacija, kuri

129. MARTIN HEIDEGGER 1977/5 gegužė; Autorius : J. G.
Žiupsnis informacinių duomenų apie Heideggerį ir jo poveikįPrieš metus miręs Martin Heidegger

130. HEIDEGGERIO KULTŪRINĖ REIKŠMĖ 1977/5 gegužė; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
Heideggeris yra filosofas, bet jis tarsi praauga filosofiją ir tuo pačiu aiškiau pateikia atsakymą, kas

131. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/6 birželis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Vienoje knygoje iš šiandieninės Lietuvos skaitome apie du senus romėnus: Pontijų Pilotą ir Titą

132. HEIDEGGERIO KULTŪRINĖ REIKŠMĖ 1977/6 birželis; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
Kalba ir poezijaSenovės graikų laikais Būtis pasireiškė per poinsis, savaimingą atsiskleidimą. Čia

133. ŠV. RAŠTO — EVANGELIJŲ VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ 1977/6 birželis; Autorius : LADAS TULABA
I. PROTESTANTIŠKIEJI VERTIMAI1. Jono Bretkūno vertimas Pirmąjį viso šv. Rašto vertimą į lietuvių

134. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Apraiškos ir dialektika Išsilaisvinimas bene bus vienas iš dažniausiai linksniuojamų žodžių

135. ISTORINIS JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS 1977/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
IIJėzus krikščioniškoje raštijoje — Naujajame Testamente"O jūs kuo mane laikote?" (Mk 8, 29) buvo

136. ŽMOGAUS KRIZĖ IR KRIKŠČIONYBĖ 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : DR. A. BALTINIS, VOKIETIJA
Beveik dešimties tūkstančių metų ilgoje istorijoje mes esame pirmasis laikotarpis, kada žmogus

137. Atmestoji išmalda 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Sušelptasis
R E L I G I J ADuoti išmaldą, sušelpiant neturtingąjį brolį, yra vienas iš pagrindinių artimo

138. Neatgailėję žmonės 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : A. Mc.
V I S U OM E N ĖDidelių sukrėtimų metai paprastai pagimdo eilę žmonių, kurie tarnauja visokiems

139. MARIJOS GARBINIMO PRASMĖ 1949/26 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA, VOKIETIJA
Jau iš seno Lietuva yra vadinama Marijos žeme. Ir ne be pagrindo. Mūsų seneliai ir tėvai keldavosi

140. LIETUVIŠKASIS LOBIS 1949/26 gruodis; Autorius : Marija Alseikaitė-Gimbutienė, JAV
ŠKICAI APIE PSICHINES GIJAS TARP PRAEITIES IR DABARTIES „Ir ateis laikas, kuomet mūsų kompozitoriai (o

141. ATEISTINIO HUMANIZMO AKIVAIZDOJE 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS, JAV
I. NIHILISTINIS HEROIZMAS, KAIP DABARTIES FILOSOFIJOS NUOTAIKAa. Prasmė ar tik beprasmybės suvokimas? —

142. O. V. DE L. MILOSZ-MILAŠIŲ PRISIMINUS 1949/26 gruodis; Autorius : LYSANDRO Z. D. GALTIER, ARGENTINA
Šis straipsnis parašytas specialiai Aidams. Red. Kada nors atsistojęs prieš Aukščiausiojo teismą ir

143. Vatikano Tautinės Delegatūros vaidmuo 1949/26 gruodis; Autorius : J. Gudonis
R E L I G I J ABuvo didelis pop. Pijaus XII apdairumas, kad jis 1945 m. pabaigoje į pakrikusią Vokietiją

144. Politika ir religija 1949/26 gruodis; Autorius : A.Mc.
V I S U O M E N ĖLygiai prieš šimtą metų garsusis ano laiko sociologas ir diplomatas Donoso Cortės

145. Šių dienų medicina ir gydytojo pašaukimas 1949/26 gruodis; Autorius : Dr. J. Gintautas
M O K S L A SNe tik Vokietijos, bet ir Amerikos spauda rašo apie Groeningą, kuris nėra gydytojas, bet

146. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/8 spalis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
2. Pozityvios laisvės reiškiniai Aleksandras Solženicynas, kalbėdamas Hoove-rio institute, išreiškė

147. RASĖ, INTELIGENCIJA IR GENETIKA 1977/9 lapkritis; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Reikalas išaiškinti palyginamąjį genų ir aplinkos įtakos svarbumą, sprendžiant apie inteligencijos

148. VAKARIETIŠKAS ŽMOGUS IŠLAISVINIMŲ SŪKURYJE 1977/9 lapkritis; Autorius : Administrator
3. Dviejų laisvių dialektikoj Nūdien žmonės nekantriai siekia laisvės nuo suvaržymų, bet nenoromis

149. MACEINOS FILOSOFIJOS SAMPRATA IR METODAS 1978/2 vasaris; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
1. Kelios įžanginės mintysNors Renė Descartes'o Discours de la mė-thode (1637) žymi naujųjų amžių

150. MACEINOS RELIGIJOS FILOSOFIJA 1978/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Didieji scholastinės filosofijos atstovai vienu ir tuo pačiu metu stengėsi įrodyti, kad Dievas yra, ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai