Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. FILOSOFIJOS INTERPRETACIJA 1978/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
A. Maceinos "Filosofijos kilmė ir prasmė" Prof. dr. Antano Maceinos naujoji knyga Filosofijos kilmė ir

152. ATEROSKLEROZINIAI KRAUJAGYSLIŲ PAKENKIMAI IR KLINIKINĖS KOMPLIKACIJOS 1978/4 balandis; Autorius : ANTANAS BUTKUS
Arterinių kraujagyslių ateroskleroziniams pakenkimams būdinga tai, kad sienelės vidiniame sluoksnyje

153. ŠIŲ DIENŲ INFORMACIJOS REVOLIUCIJA IR KOMPIUTERIS 1978/5 gegužė; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
ĮVADASRevoliucija — skambus žodis, savo šaknis įleidęs į daugelį tikrai istorinių įvykių. Šiais

154. ANTROJO VATIKANO BAŽNYČIA BE VALSTYBINĖS RELIGIJOS 1978/8 spalis; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Kas yra BažnyčiaAntrojo Vatikano susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią sako: "Pabaigus darbą,

155. FILOSOFIJOS KELIU 1978/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais "Filosofuoti reiškia ne mokyti ar mokytis, o klausimų

156. KRIKŠČIONYBĖ IŠEINA Į PASAULĮ 1978/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Vėlesnėms krikščionių kartoms pagonijoje Paulius buvo Evangelijos, Gerosios Naujienos, nešėjas iš

157. FILOSOFIJOS KELIU 1978/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais 2. Santykis su filosofijaMano gyvenimą valdo kažkokia

158. FILOSOFIJOS KELIU 1978/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais d. Atgrasą pažinimo teorijaiĮžvalga, kad metodologija

159. FILOSOFIJA IR POLITIKA MINTIES IR GYVENIMO SANTYKIŲ KLAUSIMU 1947/2 gegužė; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žemiau spausdinamasis straipsnis yra parašytas kaip įvadinis skirsnelis platesnės apimties darbui. Jo

160. KULTŪROS TRAGIZMAS (2) 1947/2 gegužė; Autorius : ANTANAS MACEINA
3. SUSTINGIMO TRAGIZMAS Kultūros kūrinys yra išvidinio žmogiškojo pasaulio apraiška. Tai, kas

161. STILISTINĖS LIETUVIŲ KALBOS PRIEMONĖS 1970/1 sausis; Autorius : JUOZAS TININIS
Kiekviena kalba turi savo stilių, kuris yra tautos dvasios gelmių atspindys. Šveicarų beletristas H.

162. W. GROPIUS — moderniosios architektūros grindėjas 1970/1 sausis; Autorius : ALGIMANTAS TAMAŠAUSKAS
Pernai, liepos 5, sulaukęs 86 amžiaus metų, Bostone mirė architektas Walter Gropius. Architektūros

163. PSICHOLOGIJOS MOKSLAS IR RYTOJAUS ŽMOGUS 1970/4 balandis; Autorius : INA C. UŽGIRIENĖ
Mokslo ateitis, man rodos, nelengviau įspėjama kaip atskiro žmogaus; technologai mums dar neišrado

164. MEDICINA ATEITIES PERSPEKTYVOJE 1970/4 balandis; Autorius : JONAS VALAITIS
Iš profesijos esu gydytojas, o iš pamėgimo patologas. Tai yra medikas, kuris stengiasi patyrimo (paprastų

165. KULTŪROS TRAGIZMAS 1947/3 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA
4. Netikros būties tragikaKultūrą žmogus kuria dėl to, kad gamta neduoda nieko, kas reikalinga jam

166. KŪRYBOS PASAULY 1947/3 birželis; Autorius : red.
Religinis gyvenimas* Prancūzų kard. S a h a r d' a s , tardamas prancūzų akademikams NotreDame

167. Taktika kovoje su blogybėmis 1947/3 birželis; Autorius : A. Mc.
RELIGINIS GYVENIMAS Kartas nuo karto kova su blogybėmis sukelia visuomenėje nerimo ir net

168. Bendruoju keliu 1947/3 birželis; Autorius : J. Pauperas
Bendras vargas žmones labiau suartina negu geros dienos. Po vyravusio individualizmo ir nihilizmo

169. Reiliginis gyvenimas 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Londone sudaryta speciali komisija, pasistačiusi sau uždaviniu derinti visų krikščionių bažnyčių

170. UŽPUSTYTA AKADEMINĖ LAISVĖ 1970/6 birželis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
Viešų ir privačių mokyklų klausimasIKalbėti apie akademinę laisvę1 populiaru, tik kad nebūtų

171. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJ A 1970/6 birželis; Autorius : VINCAS VYČINAS
Martin Heidegger (g. 1886) savo filosofinio mąstymo savitumu, įrikiuojančiu jj į didžiuosius žmonijos

172. VALSTYBĖ, BAŽNYČIA IR SĄŽINĖS 1970/8 spalis; Autorius : KUN. AUGUSTINAS RUBIKAS
Religijos laisvė antikiniame pasaulyPagoniškasis pasaulis religijos laisvės nepripažino: religiją

173. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/8 spalis; Autorius : VINCAS VYČINAS
II. BŪTISAntrojoje savo filosofijos fazėje Heideg-geris gvildena Būties problemą — jau nebe vien tiktai

174. A. Solženicyno malda 1970/9 lapkritis; Autorius : A. Solženicynas
Neseniai Vakarus pasiekė šių metų Nobelio literatūros premijos laureato A. Solženicyno sukurta malda.

175. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/9 lapkritis; Autorius : VINCAS VYCINAS
III. ŽEMĖ IR DIEVAIPasaulis yra Heideggerio filosofijoje pagrindinė problema. Kalbėdamas apie žmogų,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai