Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
201. LIETUVIS STUDENTAS Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1961/10 gruodis; Autorius : JŪRA GAILIUŠYTE
Augštesnioji mokykla visuomet traukė į save Lietuvos jaunuomenę. Jau penkioliktam amžiuje, kai Lietuvoje

202. BETLIEJAUS NAUJAGIMIS – ŽMONIJOS ISTORIJOS AŠIS 1947/9 gruodis; Autorius : KUNIGAS LEONARDAS GIŽINSKAS
I. „Kažkurioj karalystėj, už jūrių už marių, gyveno kadaise vienas karalaitis“... Šitaip

203. AMERIKOS SOCIOLOGŲ GINČAS 1962/1 sausis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Sociologijos raidaKaip žinoma, sociologija, kaip ją dabar suprantame, buvo įkurta pozityvistinės

204. BAŽNYČIOS BANDYMAI ATSTATYTI VIENYBĘ SU RYTAIS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. IGNAS URBONAS
Artėjančiame visuotiniame Bažnyčios susirinkime vienu svarstysimu klausimu yra vienybės su kitomis

205. DETERMINIZMAS IR ATSITIKTINUMAS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. Č. MASAITIS
"Ir ji ėmė iš jo vaisių ir suvalgė, ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Ir juodviejų akys

206. KAD VISI BŪTŲ VIENA 1962/3 kovas; Autorius : J. VAIŠNORA, M.I.C.
Dabartinis popiežius Jonas XXIII neslepia nuo viešumos ne tik ką jis daro, bet ir ką rengiasi daryti.

207. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/3 kovas; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalbos mokslo darbas dabartinėj Lietuvoj dirbamas ypatingomis aplinkybėmis. Tuojau po karo ir dar

208. ROMANTIŠKOJI KRYPTIS GYVENIME IR MENO KŪRYBOJE 1962/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Romantizmo samprata ir aktualumas.Kalbėti apie romantizmą mūsų dienomis nereiškia kalbėti apie

209. KONSTANTINO SIRVYDO BIOGRAFINES DATOS 1962/4 balandis; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Konstantiną Sirvydą jau nemaža prirašyta. Prof. Vaclovas Biržiška "Aleksandryno" I-me tome sužymi 119

210. KALBOTYRINIS DARBAS LIETUVOJE 1962/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
TęsinysApskritai imant, A. Juškos žodynas, kurio pasirodžiusios dalies spausdinimas tęsėsi nuo 1897

211. J. MARITAINO MENO SAMPRATA 1962/5 gegužė; Autorius : DR. P. CELIEŠIUS
Jacques Maritainas yra vienas žymiausių šių laikų katalikų pasaulio filosofų. Jis nesiriboja vien

212. KALBOTYRA JAV IR EUROPOJE 1962/6 birželis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Mokslinė kalbotyra prasidėjo tiktai 19-me šimtmetyje. Daugiausia pasidarbavo šioje srityje vokiečiai,

213. BAŽNYČIOS VISUOTINIO VATIKANO II SUSIRINKIMO IŠVAKARĖSE 1962/8 spalis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Popiežius Jonas XXIIIJuo artesnė visuot. Bažnyčios susirinkimo diena, tuo vis didesnis viso pasaulio juo

214. INTELEKTAS PODUKROS KELY 1962/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
FILOSOFINIS IR SOCIALINIS KLIMATAS INTELEKTUI TARPTI DABARTINĖJE AMERIKOJEAlfonso Reyes žodžiais tariant,

215. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjį jos pasirodymo dešimtmetį minint) 1902 m. Eugenijus Pacelli, utriusque juris daktaratui gauti,

216. JĖZUS - DIEVO ŽODIS 1962/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
"Kuomet rami tyluma buvo visa apėmusi, ir naktis savo bėgyje buvo padariusi pusę kelio, iš dangaus, nuo

217. PIJAUS XII KONSTITUCIJA "EXSUL FAMILIA" KANONŲ TEISĖJE IR GYVENIMO PRAKTIKOJE 1962/10 gruodis; Autorius : DR. JUOZAS ZELIAUSKAS, SDB
(Pirmąjj jos pasirodymo dešimtmetį minint) (Pabaiga)III — Naujasis personalinės jurisdikcijos

218. DAINŲ TYRIMO KLAUSIMAI 1963/2 vasaris; Autorius : JONAS BALYS
V.Ignas    Tremtiniai (aliejus)PASKAITA LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOJE 1. Tradicinės mūsų dainos buvo

219. AUGŠTESNIOJI MOKYKLA JAV 1963/4 balandis; Autorius : K. MOCKUS
Kas yra augštesnioji mokykla?Norint atsakyti į šį klausimą, reikia nustatyti, kada baigiasi pradžios

220. VISIEM ŽM0NĖM AŠ ATVĖRIAU SAVO SIELĄ 1963/6 birželis; Autorius : L. Andriekus, O.F.M.
POPIEŽIUS JONAS XXIIIBirželio 3 d. per Vatikano radiją suskambo liūdni žodžiai: "Mirė vyriausias

221. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/6 birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESEPirmasis šio Kultūros Kongreso tikslas yra apžvelgti mūsų kultūrinius

222. ĮVAIRIOS KRIKŠČIONIU KONFESIJOS IR VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 1963/6 birželis; Autorius : DR. J. SAV
Bažnyčios ir jos Visuot. Susirinkimų istorijoje pirmą kartą taip gausiai dalyvauja įvairių nekatalikų

223. PAULIUS VI 1963/7 rugsėjis; Autorius : red
Naujasis popiežius, Giovanni Battista Montini, yra gimęs 1897 m. rugsėjo 25 d. šiaurinėje Italijoje —

224. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/7 rugsėjis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE(Tęsinys)3.  Perkūnas, jo daryba ir kilmėŽodis perkūnas savo daryba ir

225. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/8 spalis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE (Pabaiga)II JAV LIETUVIŲ ISTORIJOS PANAUDOJIMAS TAUTINIAM AUKLĖJIMUI1.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai