Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. JACOUES MARITAINUI MIRUS 1973/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Šį pavasarį, balandžio 28, mirė prancūzų filosofas Jacąues Maritain. Tai mūsų amžiaus

52. ŠEIMA KRYŽKELĖJE 1974/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PLATERIS
Straipsnio autorius, dr. A. Plateris, yra ir teisininkas, ir sociologas. Vytauto D. un-te 1936 baigęs

53. VISUOMENINIS DARBAS 1975/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
BendrybėsĮ darbą visuomenėje, tur būt, žiūrime per daug paprastai, tarsi čia užtektų vien gerų

54. Teilhard'o krikščionybė 1972/9 gruodis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Mūsų filosofas Antanas Maceina į pasirinktųjų "Didžiųjų

55. HUMANISTINIU VERTYBIŲ UGDYMAS 1973/10 gruodis; Autorius : JUSTINAS PIKŪNAS
Dalis minčių iš paskaitos, skaitytos LKMA IX suvažiavime 1973.IX.1 Bostone.Pradedant šią temą

56. BAŽNYČIA IR EKUMENIZMAS 1974/10 gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įvedamosios pastabosII Vatikano Susirinkimas susirūpino krikščionių vienybės atstatymu. Juk Kristus

57. KANTO SUKAKTIS 1974/10 gruodis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Minint Kanto (1724 - 1804) du šimtai penkiasdešimtąją gimimo sukaktį, pravartu prisiminti, kad mes

58. AMERIKA DIEVŲ RINKOJE 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
"Taip, ateina dienos, sako Viešpats, kada aš atsiųsiu badą šiam kraštui, ne duonos alkį, ne vandens

59. LIETUVIAI FILOSOFAI IR UTOPINĖS SVAJONĖS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Paskaita, skaityta Europos lietuviškųjų studijų 26-oje savaitėje Louvain-la-Neuve 1979.VII.20-27, ir

60. ŠVENTASIS RAŠTAS IR EVOLIUCIJA 1980/2 kovas-balandis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
I. Įtampa tarp Šv. Rašto ir gamtos mokslų Ji prasidėjo jau XV a pabaigoje. Jau tada, darant įvairias

61. AMERIKA DIEVŲ RINKOJE 1980/2 kovas-balandis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 13. Pakaitų beieškant Jei Amerikos respublika naujų amžių tvarką

62. DVI PAGRINDINĖS ŠIUOLAIKINĖS MORALINĖS TEORIJOS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Šiuolaikinėje moralinėje filosofijoje vyrauja dvi mokyklos, pasekmizmas (consequentialism —

63. DVI PAGRINDINĖS ŠIUOLAIKINĖS MORALINĖS TEORIJOS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Tęsinys iš š. m. Aidų nr. 3II. Moralinių teisių teorijos Jei pasekmizmą galima laikyti gana

64. DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ ŽMONIJOS NUOJAUTA IR APREIŠKIMAS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
"Religijos šalininkai", rašo P. Aksamitas knygoje Šventraščio dorovė ir dabartis,1 "norėdami

65. Dešimt Dievo Įsakymų: Žmonijos nuojauta ir Apreiškimas 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Protėviai vieno Dievo — El garbintojai. Kaip matėme, A. Alt veikalas Gott der Vater pasirodė 1929

66. FILOSOFIJOS KELIU 1979/1 sausis; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais Tęsinys iš Aidų nr. 10,19783. Santykis su

67. FILOSOFIJOS KELIU 1979/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MACEINA
Biografinė nuotrupa pokalbiui su jaunesniaisiais Tęsinys iš š. m. Aidų nr. 1c. Filosofinės kalbos

68. E T I E N N E GILSON 1979/3 kovas; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Į paskaitų salę įėjo stiprus, plačiapetis vyras, atsisėdo už stalo ir pradėjo kalbėti, savo

69. Genetinė inžinerija 1979/3 kovas; Autorius : Bronius Povilaitis
Kaip antraštė norodo, žvelgsime į vėliausius įdomius pasiekimus genetinės manipuliacijos, arba

70. DIABETAS 1979/4 balandis; Autorius : JUOZAS VYDAS
Diabetas, arba cukrinė liga, pasireiškia įvairiais organizmo sutrikimais, kurių centre yra nepakankamas

71. Pilnaprasmis pasaulio kūrimas 1979/6 birželis; Autorius : Vytautas Bagdanavičius
Žvilgsnis į Edith Stein filosofijąŠio rašinio tema yra Edith Stein filosofinės pastangos aiškinti

72. Marksisto Kristus 1979/6 birželis; Autorius : Alina Skrupskelienė
Čekoslovakų filosofo M. Machoveč knyga apie Jėzų Septintajame mūsų amžiaus dešimtmetyje šaltojo

73. Jean-Jacques Rousseau vienišumas 1979/6 birželis; Autorius : JOLITA KAVALIŪNAITĖ
200 m. nuo rašytojo mirties suėjusLe pays des chimeres est le seul digne d'ėtre habite.Svajonių pasaulis

74. LIAUDIES FILOSOFAI LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ ŽVILGSNIU 1979/7 rugsėjis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Paskaita, skaityta Lietuviškųjų studijų savaitėje 1978.VII.18.Šios mano paskaitos* kilmė ir tema yra

75. Žmogus ir visuomenė 1979/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PLATERIS
Visuomenė yra socialinių junginių, arba grupių, visuma. Tie junginiai labai įvairuoja savo dydžiu,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai