Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 0-9

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. 1970 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1971/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos byloj praėjusių metų reikšmingiausias įvykis neabejotinai yra buvęs Simo Kudirkos lapkričio

2. 1941 birželio 23 1971/6 birzelis; Autorius : Red.
1941 birželio 23 lietuvių tautos sukilimas prieš sovietinį okupantą buvo sėkmingas: vėl buvo paskelbta

3. 1971 metai 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Vaitiekūnas V.
Netrūko ir veiklos, ir "peklos"Tą pačią pereitų metų pabaigos dieną, kai buvo sėdama rašyti jų

4. 1971 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : VAITIEKŪNAS VYTAUTAS
Pagal VLIKo valdybos veiklos programą 1971 VLIKas turėjo stebėti tarptautinius įvykius ir veikti visur,

5. 1974 METAI 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Egzodo trisdešimtmetis Traukdamiesi nuo jau anksčiau patirtos sovietinės vergijos, dauguma palikome

6. 1972 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJE POLITIKOJE 1973/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
a. VLIKo valdyba 1972 m. apyskaitiniame pranešime savo veikimą skirsto penkiom sritims: tarptautinei,

7. 1975 METAI 1976/1 sausis; Autorius : Red.
Valančiaus ir Čiurlionio metaiNe vieną kartą buvo iš anksto kuriems nors metams suteikiamas specialus

8. 1976 METAI 1977/1 sausis; Autorius : Red.
Visuomeninio gyvenimo sraute JAV 200 metų sukaktis sudarė progą ir lietuviams suorganizuoti atitinkamų

9. 1977 METAI 1978/1 sausis; Autorius : Red.
Išeivių Lietuvos "pasaulėjimas" Kadangi išeivių Lietuvos didžiuma susitelkusi Šiaurės Amerikoje, kur

10. 1918 VASARIO 16 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Minime nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 50 metų, nors daugiau negu amžiaus ketvirtį esame vėl netekę

11. 60 METŲ TĖVYNĖS SARGYBOJE 1957/4 balandis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
Nepavykusi misija Lietuviška spauda turėjo lemiančios reikšmės lietuvių kovai su rusifikacija, ypač

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai