Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 0-9

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. 1975 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI 1975/9 lapkritis; Autorius : L. A.
Spalio mėnesį paskelbti 1975 metų Nobelio premijos laimėtojai. Šiais metais jų yra net 10 asmenų, nes

2. 26-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : T. Karaliūnas
Šiemet liepos 20-27 naujai kuriamame Belgijos universitetiniame miestelyje, Louvain-la-Neuve, vyko 26-oji

3. 13-OJI JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : E. Ribokienė
Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė šiais metais įvyko liepos 8-15 lietuvių pranciškonų

4. 41 TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS KONGRESAS PHILADELPHIJOJ 1976/7 rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
Tarptautiniai eucharistiniai kongresai yra tapę dinamiška proga minioms katalikų sutelkti ir jų

5. 25-KIOS EUROPINĖS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 1978/9 lapkritis; Autorius : J. Vidzgiris
Š. m. liepos 16 - 23 Freisinge, Vakarų Vokietijoje, Kard. Doepfnerio rūmuose, įvykusi 25-oji europinė

6. 1969 METAI MŪSŲ IR TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 1970/2 vasaris; Autorius : T. R.
Laisvųjų lietuvių, taip pat latvių bei estų, 1969 pastangose dėl savo kraštų laisvės atgavimo

7. 25 DVASINIO DARBO METAI 1960/6 birželis; Autorius : L. A.
Birželio mėnesį suėjo 25 metai, kai Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M., buvo įšventintas kunigu, ši

8. 75 METAI NUO PIRMŲJŲ LIETUVIŠKŲ MIŠIŲ PASIRODYMO 1961/10 gruodis; Autorius : J. Žilevičius
Aušrai" nušvietus lietuviškąją padangę, visos lietuvybės gėlės pradėjo pamažėli pasirodyti

9. 1961 M. LITERATŪRINĖS PREMIJOS ISPANIJOJE 1962/5 gegužė; Autorius : Birutė Ciplijauskaitė
Iš ką tik pasirodžiusių naujųjų laureatų Ispanijoje kiek ryškiau išsiskiria dvi figūros: Blas de

10. 1934 M. ĮVYKUSIO LIETUVIŠKOS MUZIKOS SIMFONINIO KONCERTO REIKALU 1963/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
Berašant straipsnį apie lietuviškos muzikos koncertą, įvykusį Čikagoje 1962 m. lapkričio men. per

11. 1964 M. NOBELIO FIZIKOS PREMIJA 1965/4 Balandis; Autorius : Dr. A. Jurkus
Nobelio fizikos premija 1934 metais buvo paskirta amerikiečiui fizikui C. H. Townes ir rusams N. G. Basovui

12. 1949 METŲ ISTORINĖS SUKAKTYS 1950/1 sausis; Autorius : A. Šapoka
1249 m. Christburgo sutartis. — Nuo jos surašymo dienos 1949 m. vasario 7 d. suėjo 700 m. Tai vienas

13. 16 LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO DARBŲ 1950/4 balandis; Autorius : R.
Nors nesigarsindamas, Kultūros Institutas tyliai varo darbą, kelinti metai vadovaujamas pirmininko kun. P.

14. 200 METŲ NUO JOHANN SEBASTIAN BACHO MIRTIES (1685—1750) 1950/9 lapkritis; Autorius : J. Žilevičius
Nors jau praėjo 200 metų, kai mirė žymusis pasaulio kompozitorius, jo vardas yra dar garsesnis už tą

15. 300 METŲ NUO RENE DESCARTES MIRTIES 1950/10 gruodis; Autorius : M. Matukas
Daugiau kaip prieš 300 metų, pasirodžius pagrindiniams Descartes filosofijos veikalams, jų autorius

16. 300 METŲ ŠV. TERESĖS (KARMELITŲ) BAŽNYČIAI VILNIUJE 1954/3 kovas; Autorius : A. Kulpavičius
Lietuvos didikai protestantai, pastebėję savo silpnėjimą ir katalikų išlikimą Žygimanto III valdymo

17. 100 METŲ DARVINIZMUI 1959/5 gegužė; Autorius : J. Venckus, S. J.
šiemet sueina šimtas metų darvinizmui, teisingiau pasakius, šimtas metų, kai pasirodė knyga, kuri

18. 100 METŲ NUO JUAN RAMON JIMENEZ GIMIMO 1981/6 lapkritis-gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Šiemet sueina 100 metų nuo Juan Ramon Jimėnez, pirmojo ispanų poeto, gavusio Nobelio premiją (1956),

19. 1983 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija 1983/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos, Kultūros tarybai pasiūlius, 1980 metais įsteigtoji 3000

20. 31-JO SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Kaip kasmet, 1984 metų Santaros - Šviesos suvažiavimas įvyko Tabor Farmoje, Michigane, rugsėjo

21. 1985 METŲ LITERATŪROS IŠLEIDIMO PLANAS LIETUVOJE 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : A. Užuolanka
Okupuotoje Lietuvoje pasirodo leidinių, kurie, be savo tiesioginės temos visiems lietuviams, ten ir čia

22. 32 - ASIS SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Alina Staknienė
Kiekvienais metais, antrąjį rugsėjo savaitgalį Tabor Farmoje, Michigane, rengiami Santaros - Šviesos

23. 1989 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1990/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1989 m. lapkričio 11-19 d. Lietuvoje įvyko bažnytinės muzikos ir religijos filosofijos studijų dienos,

24. 1990 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1991/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1990 m. lapkričio 3 -11 d. Lietuvoje įvykusios Lapkričio Sinoikijos programos įvade cituojami popiežiaus

25. 50 - ASIS PEN KONGRESAS ŠVEICARIJOJE 1987/3 nr.; Autorius : A. L.
50-asis Tarptautinis PEN klubo suvažiavimas įvyko gegužės 11-17 d. Lugano mieste, Šveicarijoje. Jo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai