Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1980 Letter: A
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
    Jurgis Jankus: KOL ESU ČIA. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1979. Viršelis

2. ANTRASIS ILGESYS 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Isolda Poželaitė-Davis
LIDIJA ŠIMKUTĖ: Antrasis ilgesys. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondo leidinys. Chicago, 1978. Kaina 5

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Algirdas Greimas: APIE DIEVUS IR ŽMONES. Lietuvių mitologijos studijos. Išleido Algimanto Mackaus

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Vincas Liulevičius: AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINĖ VEIKLA 1870 -1977. Išleido Pedagogonis lituanistikos

5. ALGIRDAS LANDSBERGIS- KOMPOZITORIUS ŽODŽIAIS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Violeta Kelertienė
ALGIRDAS LANDSBERGIS: Muzika įžengiant į neregėtus miestus. Ateitis, 1979, 127 p.Lietuvių Rašytojų

6. AR KALBATE LIETUVIŠKAI? 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : A. Masionis
Ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose, kur veikia bent kokia lietuviška mokykla, paskutiniame

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
    LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Penktas tomas. (1978-1979). Leidinys skiriamas Vilniaus

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Juozas Brazaitis: RAŠTAI, I t (Tumas-Vaižgantas, Dambrauskas-Jakštas, Donelaitis, Daukantas,

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : Red.
Antanas Vaičiulaitis: IR ATLĖKĖ Volungė. Eilių knyga. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga 1980.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai