Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979 Letter: A
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

1. ADOMUI VARNUI 100 METŲ 1979/1 sausis; Autorius : Mikas Šileikis
Pernai gruodžio 2 Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje buvo suruošta akademija ir dailės paroda

2. AIDAMS PAREMTI KONCERTAS CHICAGOJE 1979/1 sausis; Autorius : Algis Šimkus
Chicagos Jaunimo centro šeimi-nkai tėvai jėzuitai parodė nesavanaudiško jautrumo lietuviškai kultūra:,

3. ANTHONY BURGESS IR JOHN GARDNER: ROMANAS — MUZIKA AR MORALĖ? 1979/5 geguze; Autorius : ANTHONY BURGESS
(Kontrapunktas iš PEN kongreso Stockholme)Praėjusių metų tarptautinio PEN kongreso (1978.V.21-26)

4. Amerikiečiai įvertino Vardžio knygą 1979/7 rugsėjis; Autorius : O. J. G.
Praeitų metų lapkričio mėn. žurnalo East European Cuarterly leidžiamoj knygų serijoj, pavadintoj "East

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai