Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1961 Letter: A
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. ADOMAS JAKŠTAS PAMINĖTAS BULGARIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.D.
Bulgarijos esperantininkų žurnale "Nuntempa Bulgario" — Dabartinė Bulgarija S. Tijūnaitis iš Lietuvos

2. ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIUS STUDENTUS 1961/1 sausis; Autorius : Red.
Mieli kolegos! Visi mes esame paskendę savo studijose. Vieni iš mūsų studijuoja techniką, kiti gamtos ar

3. ADOMO GALDIKO PARODA ALMAUS GALERIJOJE 1961/1 sausis; Autorius : L.A.
Adomas Galdikas nuo pat atvykimo į Jungtines Valstybes narsiai reiškiasi šio krašto meniniame gyvenime.

4. ANKSTYVA MIRTIS 1961/1 sausis; Autorius : L. A.
Gruodžio 8 d. su mūsų pasauliu atsiskyrė dail. Paulius Augius, palikdamas liūdesy ne tik savo šeimą,

5. ASYŽIAUS PRANCIŠKONAI - KINO ARTISTAI 1961/1 sausis; Autorius : Dr. J. Sav.
Jei kas šiandien aplankytų Asyžių, jo nepažintų: ramus, pranciškoniško paprastumo ir pamaldumo dvasia

6. AIDAI SKIRIA PREMIJĄ UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/1 sausis; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

7. Aloyzas Baronas "Draugo" 1960 m. premijos laureatas 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
Sausio 21 d. Los Angeles mieste susirinkusi jury komisija dienraščio "Draugo" 1960 m. premiją (1000 dol.)

8. AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1961/2 vasaris; Autorius : Red.
1. Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą,

9. ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23! 1961/4 balandis; Autorius : Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba
šiemet birželio 23 sueina dvidešimt metų nuo lietuvių tautos sukilimo, kuris pašalino sovietinę

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai