Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1968 Letter: A
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. ANTANO MACEINOS ĮNAŠAS Į MŪSŲ KULTŪRĄ 1968/1 sausis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Asmenybės bruožai Antanui Maceinai jau šešiasdešimt metų . . . Kaip greitai prabėga

2. ADOLFAS DAMUŠIS 1968/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
1.    Mokslininkas ir visuomenininkas Dr. inž. Adolfas Damušis lygiai reiškiasi

3. ADOMAS GALDIKAS 1968/8 spalis; Autorius : ADOMAS GALDIKAS
"Aidų" redaktorius kreipėsi j dail. A. Galdiką jo 75 m. sukakties proga pasisakyti šiais klausimais: kaip

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai