Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1950 Letter: A
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. Ateitis Nr. 1 1950 1950/4 balandis; Autorius : A. V.
Malonu matyti "Ateitį" pasirodant šiapus Atlanto krantų. Pirmas moksleivių ateitininkų žurnalo numeris,

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Genocide. Lithuania's Threefold Tragedy. By K. Pelėkis. Edited by Rumsaitis. Published by "Venta". Germany,

3. A. Vilainis: žmogus, kuris amžinai keliavo 1950/5 gegužė; Autorius : A. V.
Reportažai iš kelionių Lietuvoje. I. Išleido "Nemunas". Cicero, 1950. 53 pusl. Tokia knyga, kaip šioji

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/5 gegužė; Autorius : Red.
Pranas Kozulis: Dulkes ežere. Toronto, 1950 m. 62 p. Vaidevutis-Lapelis: Prelatas Kazimieras Šaulys. 1949

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/8 spalis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: DIDYSIS INKVIZITORIUS. Antroji papildyta laida. Vente. 1950 m. 221 p. Kaina DM 4. Kotryna

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1950/10 gruodis; Autorius : Red.
LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS. Sudarė prof. Dr. Pr. Skardžius, Si. Barzdukas, J. M. Laurinaitis. Išleido

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai