Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1981 Letter: A
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. APIE DIEVUS IR ŽMONES 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Dr. Jonas Balys
ALGIRDAS J. GREIMAS. Apie Dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos. Chicago. Algimanto Mackaus

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Antanas Jasmantas: IR NIEKAD NE NAMOLEI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1980. 70 psi.,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Vytautas Volertas: GREITKELIS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelį piešė Irena Mitkus.

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Tulys: INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Redagavo Vladas Kulbokas. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 103.

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jonas Vizbaras-Sūduvas: ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
ENCIKLIKA "Redemptos hominis", rašyta pop. Jono Pauliaus II vyskupams, kunigams, vienuoliams, katalikams ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai