Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1982 Letter: A
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Julija Švabaitė — VILTIES LEDINĖ VALTIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Southfield, Mich., 1981.

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS — ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo

3. ANTANO TULIO NOVELĖS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
ANTANAS TULYS: Inteligentų stalas. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys. Nr. 103. 1980 m. 177

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Gustaitis KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

5. ANTOLOGIJA "ŽEMĖ" PO TRISDEŠIMT METŲ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : MARIJA STANKUS - SAULAITĖ
Žemė, naujosios lietuvių poezijos antologija, išleista Los Angeles 1951 metais, buvo kartu ir

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1982. 394 psl.

7. ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vladas Kulbokas
JONAS VIZBARAS-SŪDUVAS: Alšėnų kunigaikštytė. Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas.

8. AMERIKOS LIETUVIŲ EKONIMINĖ VEIKLA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Pažemėnas
VINCENTAS LIULEVIČIUS: Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870-1977. Pedagoginis Lituanistikos

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Išleido "Krikščionis Gyvenime" autoriaus lėšomis. Putnam.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai