Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990 Letter: A
Categories 1990
1 (27), 2 (33), 3 (26), 4 (27)
 

1. ATMINTINA KARIŲ VETERANŲ VEIKLA NAUJOJE KNYGOJE 1990/1; Autorius : Alė Rūta
Lietuvių Karių Veteranų sąjungos RAMOVĖS veikla, II dalis (1961 -1987). Redagavo Balys Raugas. Išleido

2. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/1; Autorius : Red.
Danutė Žilaitytė: ŠULINIŲ KRAŠTE. Novelės. Vilnius. Vaga. 1989.    278 p. Z. Raulinaitis: LIETUVOS

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/2; Autorius : Red.
Zenonas Ivinskis: RINKTINIAI RAŠTAI, III t. Lietuvių kovos su vokiečių riteriais XIII - XV amž. Išleido

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/3; Autorius : Red.
Alfonsas Tyruolis: ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS. Eilės lyrinės ir epinės. Čikaga. 1990. 104 p. Antanas

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/4; Autorius : Red.
Tomas Venclova: TANKĖJANTI ŠVIESA. Leidėjas — Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai