Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1972 Letter: A
Categories 1972
1 sausis -vasaris (25), 3 kovas (22), 4 geguze (17), 5 birzelis (21), 6 rugsejis (17), 7 spalis (19), 8 lapkritis (20), 9 gruodis (25), balandis (15)
 

1. A. Kezio fotografijų knyga 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Daugėla K.
I fled Him down the nights and down the days — tai antraštė Algimanto Kezio, S. J., fotografijų knygos,

2. Angliška knyga apie šv. Kazimierą 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Liūtas Grinius
Amerikos lenkų knygų leidykla, kurios vadovu yra Sigmund H. Uminski, yra išleidusi keturias jo knygas, ir

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus

4. A. Kuršaičio žodyno II-sis tomas 1972/3 kovas; Autorius : Klimas Antanas
Aleksandras Kuršaitis/Alexan-der Kurschat, LIETUVIŠKAI-VO-KIŠKAS ŽODYNAS/LITAUISCH-DEUTSCHES WOE RTE RB U

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/3 kovas; Autorius : Red.
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/balandis; Autorius : Red.
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/4 geguze; Autorius : Red.
A GARLAND OF BUE. Lietuvių liaudies meilės ir vestuvių dainų rinkinys, kurį sudarė Kenneth Peacock.

8. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA 1972/4 geguze; Autorius : Vytautas Sirvydas
Peniai pasirodė dr. A. Kučo redaguota "Amerikos lietuvių istorija", kurią išleido J. Kapočiaus

9. AUGUSTAITYTĖS - VAIČIŪNIENĖS "RŪPESTIS" 1972/5 birzelis; Autorius : Aug. R.
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. RŪPESTIS. Išleido J. Kaivelio Prekybos Namai. Čikaga, 1970. 128 psl.J.

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/6 rugsejis; Autorius : Red.
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Thomas Remeikis. Išleido

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/7 spalis; Autorius : Red.
Matas Raišupis: DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmojoje

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/8 lapkritis; Autorius : Red.
ATSIŲSTA PAMINĖTIStasys Raštikis: ĮVYKIAI IR ŽMONĖS-Iš mano užrašų. III tomas. Išleido

13. ALGIMANTO BALTAKIO "AKIMIRKOS" 1972/9 gruodis; Autorius : Mirga Girniuvienė
Algimantas Baltakis, gimęs 1930 m. ir savo pirmąjį eilėraščių rinkinį išleidęs 1955 m., priklauso

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/9 gruodis; Autorius : Red.
Kazys Ališauskas: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 1918-1920. I tomas. Red. Pr. Čepėnas. Lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai