Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. ARLEKINAS 1949/22 balandis; Autorius : A. PALŠAITIS
Uždėk man ant peties pavargusią gitarą, Išdykėli Pierrot: jau laikas į namus. Šaunusis pažas mums

27. APIE VOKIEČIŲ LITERATŪROS ŽINOVUS IR VERTĖJUS 1949/23 birželis; Autorius : H. Nagys
L I T E R A T Ū R O S   P A R A Š T ĖDabartinė vokiečių literatūra - panašiai kaip ir visa

28. Atokaita 1948/21 gruodis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Paskutiniai lapai smilksta Nuo saulytės, nuo šalnos. Saulė spindulėlį pilsto Kūdikio

29. A. ŠKĖMOS "ATARAXIJA" Į AMERIKIEČIŲ SCENĄ 1977/5 gegužė; Autorius : EGLĖ JUODVALKYTĖ
DIENORAŠTIS 1976 balandžio 29, 30 ir gegužės 1 Southern Illinois universitete, Carbondale, Illinois, buvo

30. Argentinos lietuvių kultūrinė veikla 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė SArgentinos lietuvių kolonija vis aktyviau reiškiasi savo kultūrine

31. ALFONSO NYKOS-NILIŪNO VYNO STEBUKLAS 1978/1 sausis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Po aštuoniolikos metų pertraukos 1974 metų pabaigoje pasirodė Alfonso Nykos-Niliūno ketvirtasis

32. AŠ PADAINUOSIU DAINŲ DAINELE 1978/6 birželis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Už bažnytkaimio namų, prie Gurgždės upokšnio, ėjo daržai. Dabar, šiltą vasaros pavakarę, savo

33. ARTISTĖ 1978/7 rugsėjis; Autorius : STEPAS ZOBARSKAS
Milda nebuvo tokia akį verianti gražuolė, kurios vienas rankos prisilietimas pradėtų šokdinti vyrų

34. APLINK SAULĘ BE ATILSIO SKRIEJU 1978/8 spalis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
ALELIUJAAleliuja visa buitis šaukė, Tik aš vienas tylėjau, Lyg nebočiau išganymo laukęs, Getsemano

35. Anas rytas 1970/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS TULYS
Tai atsitiko pernai, 1969 metais, kovo 15-tą dieną.Atėjau prie jūros, įmerkiau kojas į vandenį ir

36. AUKLĖJAMOJI MEILĖS JĖGA MARIJOS PECKAUSKAITES BELETRISTIKOJE 1970/10 gruodis; Autorius : KONSTANTINAS GULBINAS
Daug nesigilindami į meilės esmę, galime pasakyti, kad šiuolaikinėj kalboj meilės žodis turi

37. ANTIHUMANIZMAS MENE 1947/4 liepa; Autorius : J. GRINIUS
Stebint šių dienų menininkų ir visuomenės santykius, nevienam kyla klausimas, iš kur tas aštrumas ir

38. Albert Camus 1960/1 sausis; Autorius : A. V.
Sausio ketvirtą dieną netoli Sens miesto automobilio katastrofoje žuvo prancūzų rašytojas Albert Camus,

39. ATIDĖTAS APSILANKYMAS 1960/7 rugsėjis; Autorius : AZORIN
Atvykau į Orihuelą. Su gėla mąstau apie man pavestą uždavinį. Orihuelą, būdama Ali-kantės

40. AZORIN 1960/7 rugsėjis; Autorius : P. Gaučys
Vienas iš žymiausių dabartinių ispanų rašytojų, be abejo, yra Jose Martinez Ruiz, išgarsėjęs

41. ARO LIZDAS 1947/7 spalis; Autorius : J. AUGUSTAITYTĖ — VAIČIŪNIENĖ
Vakaras atėjęs užtiesė sparnu Laisvo aro lizdą tarp aukštų kalnų. Miegas nesuglaudžia jo akių

42. AŠ IR GĖLĖ 1947/8 lapkritis; Autorius : M. VAITKUS
Sparnuotoji našlaitė, skaisti gėlių plaštake, Kaip greitai tu užgesi, gamtos altoriuj žvake, ir

43. ANTRAS GRĮŽIMAS 1961/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Iš viso, ką aš keisto pamačiau Amerikoje, man labiausiai krito į akis lietuvė moteris. Senutės čia

44. AIDA NAUJA ČIKAGOS OPEROS PREMJERA 1962/6 birželis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Trumpas, vieno pastatymo ir trijų spektaklių lietuviškos operos sezonas per paskutinius penkerius metus

45. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/2 vasaris; Autorius : VINCENTAS MULEVIČIUS
Įžanga — Įsikūrimo sąlygos kultūrinės - veiklos pagrindasRyžtamės susipažinti su Amerikos

46. ALFRED ANDERSCH —NAUJAS TAŠKAS VOKIEČIŲ PROZOJE 1963/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Alfred Andersch, iš Freiburgo kilęs jaunesniosios vokiečių prozaikų kartos atstovas, nusipelnė

47. AKIS 1964/4 balandis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Jie žinojo, kad turi gauti naują kolchozo pirmininką, nes dabartinis buvo nušalintas — ir ne dėl to,

48. ANTIKA 1964/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
Per šimtmečių miglas į mūsų amžių spindi Žmogaus pabudusios sielos galinga grožio saulė.

49. ANTROJI LIETUVIŲ OPERA TREMTYJE 1964/9 lapkritis; Autorius : IZIDORIUS VASILIŪNAS
Dar ne taip seniai mūsų spaudoje buvo linksniuojama pirmoji lietuvių opera tremtyje "Jūratė ir

50. ANT VAROŠKALNIO 1964/9 lapkritis; Autorius : PR. DOM. GIRDŽIUS
Iš rinkinio "Perdžiūvę vėpūtiniai" —    Ant Varoškalnio, ant Varoškalnio! Ant

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai