Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas A

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
51. Aloyzas Stasiulevičius - paveikslai 1968/2 vasaris; Autorius : Aloyzas Stasiulevičius
Aloyzas Stasiulevičius yra vienas iš ryškesnių Lietuvos naujosios kartos dailininkų. Gimė 1931 ir

52. AL. BARONO KŪRYBA 1968/7 rugsėjis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Aloyzo Barono kūryba, pradedant pirmuoju Žvaigždžių ir vėjų (1951) novelių rinkiniu ir baigiant

53. AUDRA 1969/3 kovas; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Vidurnakčiais kilo didelis vėjas. Kartais jis kiek aprimsta, lyg ir stabteli. Bet tuoj ir vėl sujunda ir

54. Aforizmai 1966/10 Gruodis; Autorius : ST. JERZY LEC
(Iš "Nesušukuotų Minčių") KARTAIS turi nutilti, jei nori būti išklausytas. MAČIAU

55. Apie laiką ir žmones 1950/5 gegužė; Autorius : J. AISTIS
Visa, kas negrįžtamai pasitraukia — laikas ir žmonės — nusidažo ypatingomis spalvomis. Kai pamanau

56. APIE DRAMATURGIJOS PRADŽIODALAS 1950/6 birželis; Autorius : BALYS SRUOGA
I. DRAMATURGIJA IR LITERATŪRA! 1. Nuo senų laikų literatūros istorijos bei teorijos vadovėliuose dažnai

57. AUŠRA BUDINA (Eil.) 1950/10 gruodis; Autorius : BEN. RUTKONAS
O, aušra, žvali jaunuole, Pasistiepusi už lango, Ko žvelgi į mano guolį Kerinčiu juoku

58. ATGAIVA - Eilėraščiai 1951/1 sausis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
POEZIJA Poezija, šviesus pasauli Ir realybėj ir sapnuos, Tai tu esi auksine saule žmogaus

59. APIE LAIKĄ IR ŽMONES 1951/6 birželis; Autorius : J. AISTIS
POESIS ET VEMTAS Kadaise poetą vaizdavausi povą — susimąsčiusį, svajingą, išdidžiai ir lėtai

60. AŠ BŪSIU GRĮŽĘS 1951/6 birželis; Autorius : JURGIS JANAVIČIUS
Bus rytas. Peronu eis užbaigę darbą pečkuriai, betiksliai degančiais žibintais nešini; į tolumas

61. ANTIGONA (eil.) 1967/6 Birželis; Autorius : JANINA DEGUTYTĖ
I Pasiliko toli akmeninių aikščių tyla ... Paskutinis laiptas — šiurkšti, svetima uola .. . O visi

62. AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1955/1 sausis; Autorius : Red.
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiami TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių

63. ANTRASIS KRANTAS 1955/2 vasaris; Autorius : Aug. R.
Aloyzas Baronas: ANTRASIS KRANTAS. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 5. Londonas, 1954. 132

64. APIE LAIKĄ IR ŽMONES 1952/7 rugsėjis; Autorius : JONAS AISTIS
KNYGOS — MIELOSIOS DRAUGĖS Į knygų pasaulį mane įvedė tėvas. Jis jų apsčiai turėjo ir mėgo

65. AŠ NORĖJAU ATVAIZDUOTI MILŽINŲ SIELĄ 1952/9 lapkritis; Autorius : VINCAS KRÈVË
Nevarginsiu jūsų ilga kalba, tik noriu pasakyti, kad visą šitą laiką, nors man nesakė, aš žinojau

66. Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.) 1953/6 birželis; Autorius : Czeslavv Milosz
ATSISVEIKINIMAS Kalbu tau po daugelio tylėjimo metų. Mano sūnau. Nebėr Veronos. Pirštuose

67. ATGIMIMAS ARCHITEKTŪROJE: FRANK LLOYD WRIGHT 1954/1 sausis; Autorius : V. KIAULĖNIENĖ
Dabartinį architektūros stovį galėtume palyginti su sveikstančiu žmogum. Liga buvo ilga ir slėgė

68. AR IŠ TIKRO KRITIKOS NUSIKALSTAMUMAS ? 1954/10 gruodis; Autorius : A. Baltinis
Š. m. Aidų 7 nr. dr. A. Lingaila įdomiai iškelia kai kurias mūsų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo

69. AMŽINAS VAGABUNDAS (eil.) 1955/8 spalis; Autorius : VICENTE ALEIXANDRE
Ėjom iš lėto, niekad nesustodami. Išėjom vieną rytą, labai seniai, ak taip, labai seniai. Ėjome

70. APIE MUZIKĄ MARIJAI 1956/1 sausis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kaip visa muzikinė kūryba, taip ir Marijai skirtoji atsiremia j pirmąjį krikščioniškosios eros

71. ADOMO GALDIKO KŪRYBOS KELIAS 1956/2 vasaris; Autorius : L. Andriekus
Šiemet sausio 7-21 d. Feigl galerijoje New Yorke įvyko Adomo Galdiko tapybos paroda, jau ne pirma šioje

72. A. BARONO "SODAS UŽ HORIZONTO" 1956/3 kovas; Autorius : J. Grinius
Kiekvieno krašto literatūroj yra nemažai knygų jaunimui, bet labai nedaug tėra dailiųjų kūrinių apie

73. AMERIKOS LIETUVIŲ ĮNAŠAS Į LIETUVIŲ MUZIKĄ 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : JUOZAS ŽILEVIČIUS, L. M.
Didžiosios lietuvių į JAV emigracijos pradžia laikoma 1869 metai. Nuo tų laikų prabėgo vos 87 metai,

74. AŠTUONI LAPAI 1956/9 lapkritis; Autorius : Marija Karūžaitė
"AŠTUONI LAPAI". Premijuotas Romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1956 metais. Susidomėję

75. ANGLŲ RAŠYTOJAS W. S. MAUGHAM ČIKAGOS SPEKTAKLIO PINKLĖSE 1958/6 birželis; Autorius : E. Padagas
PAŽADÉTOJI žemė, 4 veiksmų pjesė. Autorius W. Somerset Maugham (vertėjas nenurodytas). Režisorius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai