Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1980
Categories 1980
1 sausis-vasaris (18), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (19), 4 liepa-rugpjūtis (21), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (16)
 

1. MEDITACIJOS IR METAMORFOZĖ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Vitalija Bogutaitė
Jeigu būčiau paženklintaINRI,ši kančiabūtų prasminga.Tačiau esube jokio ženklo.Nukelkite,kad

2. PASTABOS APIE ISTORINĮ ROMANĄ 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ
Istorinis romanas, užsikariavęs pilną prestižą Walter Scotto laikais, pasklido po visą Europą,

3. Eilėraščiai 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Mykolas Šilaitis
TĖVUIOi atlekia sarčiai ir bėriai, oi lekia žirgai, virš vakaro pievų žėri lyg liepsnos karčių

4. VINCO RAMONO BELETRISTIKA 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
I. Kūrėjas —impresionistas Vincas Ramonas yra lietuvių literatūroj užėmęs pirmaujančią vietą.

5. Elena Kepalaitė - bronza 1980/1 sausis-vasaris; Autorius : Kepalaitė Elena
Elena Kepalaitė prie savo aliuminių vamzdžių skulptūrosNuotr.

6. Tomas Venclova — Eilėraštis 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Venclova Tomas
ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje ugnyje kur erdvė pasitraukia į šalį ir lenkiasi laikui mano sielą išbrauk

7. Iš ciklo "Atsukau laikrodį" (Eil.) 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Lidija Šimkutė
Įėjęs spindulysNušvietė aukso juostą ant grindų,Atgimsta spalvų esybė,Atbunda lubos,Kalbasi

8. JAKŠTAS BARA VAIŽGANTĄ 1980/2 kovas-balandis; Autorius : MACIŪNAS VINCAS
Vai pūtė, pūtė Šiaurės vėjelis, Vai barė, barė... Nelengva kalbėti apie tokius žinomus

9. Tapyba 1980/2 kovas-balandis; Autorius : Red.

10. Eilėraščiai 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS
NAMIEDulkių sluoksnis ant slenksčio Auga kas metai. Stale Parėjęs radau kažkieno Alkūnių žymes:

11. EILĖRAŠČIAI IŠ LIETUVOS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
KLIPATOS FLIRTAS SU MIRTIMAch, beširde tu gražuole, Kam gi mus genėti?— Už tvoros štai mūsų

12. Bernardas Brazdžionis — Eilėraščiai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
NEATSAKYTI KLAUSIMAIMes visą gyvenimą ieškom tavęs Nuo kūdikio juoko lig ašarų seno, sužibę

13. Bitnikai 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. Spalis
Velionis po Antrojo pasaulinio karo buvo įsikūręs Halifaxe, Anglijoje, ir ten mokytojavo gimnazijoje.

14. IDEALINES VERTYBES DONELAIČIO ASMENYBĖJE IR "METUOSE" 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : VINCAS. NATKEVIČIUS
Beveik kiekvienas rašytojas kūryboje išsako savo asmenį. Tie idealai, siekiai, problemos ir

15. Poetas: Kristijono Donelaičio 200 metų mirties sukaktuvinis triptikas 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kazys Bradūnas
1. DONELAITIS SUSITINKA SU KAIMYNU LIETUVNINKU Susitiko jiedu netikėtai Dvidešimto amžiaus pakrašty,

16. Himnas, Atsisveikinimas, Mittelbergheim (eil.) 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : CZESLAW MILOSZ
Tarp tavęs ir manęs nėra nieko.Nei žolės, semiančios gyvybę iš žemės gelmių,nei gyvulio, nei

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai