Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1979
Categories 1979
1 sausis (16), 10 gruodis (18), 2 vasaris (14), 3 kovas (15), 4 balandis (17), 5 geguze (17), 6 birželis (16), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (18), 9 lapkritis (16)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. 13-OJI JAV IR KANADOS MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1979/8 spalis; Autorius : E. Ribokienė
Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitė šiais metais įvyko liepos 8-15 lietuvių pranciškonų

27. JUOZAS TARVYDAS — ŽAGARAS 1979/8 spalis; Autorius : Grigas Valančius
Dr. Grigas Valančius, visuomeni­ninkas ir veikalo apie vysk. M. Va­lančių "Žemaičių didysis"

28. JAV LB 9-SIOS TARYBOS RINKIMAI 1979/8 spalis; Autorius : B. K. P.
1979 gegužės 5-6 ir 12-13 visame krašte buvo pravesti rinkimai į LB 9-ąją tarybą. Balsuota apylinkių

29. MŪSŲ BUITYJE 1979/8 spalis; Autorius : Red.
— 5-oji Baltistikos studijų konferencija surengta Stockholme birželio 14-17. Rengėjas —

30. IŠ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II LANKYMOSI AMERIKOJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Juozas B. Laučka
Popiežiaus Jono Pauliaus lankymasis Amerikoje, kurį jis vadino pastoraciniu, truko nuo spalio 1 iki 7.

31. MOKSLO DIENOS CHICAGOJE Vienuoliktasis LKMA suvažiavimas 1979/9 lapkritis; Autorius : Česlovas Grincevičius
Vienuoliktasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas, įvykęs 1979 rugpjūčio 31 — rugsėjo

32. EUCHARISTIJOS BIČIULIAMS 10 METŲ LKB Kronika, Nr. 39 1979/9 lapkritis; Autorius : Administrator
Eucharistijos Bičiuliai yra vienintelis spontaniškai susidaręs, be organizacinės formos Lietuvos

33. DEVINTASIS TARPTAUTINIS KARBONO STRATIGRAFIJOS IR GEOLOGIJOS KONGRESAS 1979/9 lapkritis; Autorius : Birutė Saldukienė
JAV Geologinės tarnybos 100 metų jubiliejaus proga devintasis tarptautinis geologinės karbono sistemos

34. MŪSŲ BUITYJE 1979/9 lapkritis; Autorius : Red.
Į JAV LB krašto valdybą įeina Vytautas Kutkus — pirmininkas, Algimantas Gečys — Visuomeninių

35. NOBELIO LAUREATAS ODISĖJUS ELYTIS 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Odisėjus Elytis yra antras graikų poetas, apdovanotas Nobelio literatūros premija. 1963 m. ją gavo

36. Poezijos baruose Lietuvoje pasižvalgius 1979/10 gruodis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
1978 m. pasirodžiusiame kritikos straipsnių rinkinyje Eilėraščio keliais Valentinas Sventickas aptaria

37. PEN KLUBO 44-ASIS KONGRESAS BRAZILIJOJE 1979/10 gruodis; Autorius : St. Goštautas
Metinis PEN klubo kongresas šiais metais įvyko Rio de Janeiro mieste liepos 15-21. Kaip ir dažnas

38. LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS EUROPOJE 1979/10 gruodis; Autorius : Antanas Saulaitis
Atstovaujamų kraštų skaičius padidėjo nuo 10 iki 13, kai po ketverių metų jaunimo atstovai ir svečiai

39. NETIESIOGIAI ĮRODOMAS IŠEIVIJOS REIKŠMINGUMAS 1979/10 gruodis; Autorius : T. Audrius
Literatūros ir Meno 7-10 numeriuose išspausdintas Jono Aničo straipsnis apie išeivijos

40. PEOPLE'S TEMPLE TRAGEDIJOS METINĖS 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Šiemet lapkričio mėnesį JAV spauda trumpai paminėjo ano baisaus įvykio metines, kai Guayanoje,

41. MŪSŲ BUITYJE 1979/10 gruodis; Autorius : Red.
Dr. Vincas Maciūnas, lietuvių literatūros istorikas, gausių literatūrinių studijų autorius, Kauno,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai