Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 23 birželis
 

1. Eilėraščiai 1949/23 birželis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS, J.A.Valstybės
MĖNESIENA LIETUVOJŽėruoja rubinu žvaigždynas Anta milžinkapių naujų, Šaknis piliakalnio maitinas

2. ŽYDINČIOS VALANDOS 1949/23 birželis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
  VARPASAš su tiesa, su prietema įnešiuĮ jūsų sielas savo vakarinį Skambėjimą; atsirakinę

3. O'NEILLIS - AMERIKIEČIŲ DRAMATURGAS 1949/23 birželis; Autorius : JUOZAS TININIS, AUSTRALIJA
  I. RAŠYTOJO ASMUO IR JO KŪRYBOS YPATYBĖS1. Audringa jaunystė. - Ar ne simboliškas sutapimas, kad

4. MANO DIENŲ KARALIENEI 1949/23 birželis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Dar niekad tavo akys - šiaurės ežerėliai -Pabudę nežvelgė džiaugsmingai į dangaus erdves, Jose

5. NEVAINIKUOTA KARALIENĖ 1949/23 birželis; Autorius : JONAS GRINIUS
Karalienės Barboros salonas Vavelio palociuose Krokuvoj. („Gulbės Giesmės“ V paveikias.) Sienose

6. MENAS 1949/23 birželis; Autorius : P. Jurkus
Naujas skulptorius. - Mūsų plastinis menas ir šitose sunkiose sąlygose sugebėjo išsiauginti

7. KINAS 1949/23 birželis; Autorius : A. Mc.
„Bernadetės giesmė“. - Vokiškai rašąs Pragos žydas (gim. 1890 m. rugsėjo 10d.) Franz Werfel 1940

8. APIE VOKIEČIŲ LITERATŪROS ŽINOVUS IR VERTĖJUS 1949/23 birželis; Autorius : H. Nagys
L I T E R A T Ū R O S   P A R A Š T ĖDabartinė vokiečių literatūra - panašiai kaip ir visa

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai