Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1949 26 gruodis
 

1. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statutas ir charta įvairių kraštų lietuvių apskritai sutinkami

2. LIETUVIŲ KONGRESAS 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 4—6 d. New Yorke įvykęs. Amerikos lietuvių kongresas yra vienas reikšmingiausių

3. BELGIJOS LIETUVIŲ SUNKI BŪKLĖ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Su 20.000 DP 1947 metais į Belgiją atvažiavo apie 2.500—3.000 lietuvių. Atidirbę dviejų metų

4. ATEITININKŲ SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJ 1949/26 gruodis; Autorius : red.
Š. m. lapkričio 6 d. New Yorko Aušros Vartų parapijos salėje įvyko ateitininkų suvažiavimas. Jo

5. KREIPIMASIS Į PASAULIO LIETUVIUS 1949/26 gruodis; Autorius : T. Justinas Vaškys, OFM Provincijolas
Nuo 1949 m. spalių 4 d. perėmę kultūros žurnalo AIDŲ leidimą, Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai