Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1949
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. LIETUVIŲ KULTŪROS TARPSNIAI 1949/23 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
  I. LIETUVIŲ KULTŪROS PRADMENSTautos kultūros negalima tinkamai suprasti, jeigu nėra atsekama pati

2. LIETUVA NAUJAUSIAME „ENCYKLOPAEDIA BRITANNICA“ LEIDIME 1949/24 rugsėjis; Autorius : Z. Ivinskis
M O K S L A SMums nevis tiek, ką ir kaip apie Lietuvą rašo pasaulio enciklopedijos, ypač pačios

3. DĖL TAUTOSAKOS APTARTIES 1949/24 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Balys, JAV
Savo knygoj „Lietuvių tautosakos skaitymai“ esu davęs tokį populiarų tautosakos aptarimą:

4. Žymiųjų žmonių mirtys ir sukaktys 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S Bespausdinant „Aidų“ Nr. 23, atėjo žinia, kad mirė

5. KODĖL RAŠOME AUKŠTAITIŠKAI? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : DR. P. JONIKAS, JAV
TARMĖS PROBLEMA LIETUVIŲ BENDRINĖJE KALBOJE Kaip žinoma, šiandien mūsų bendrinės rašomosios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai