Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1976 8 spalis
 

1. BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ ŠIANDIEN LIETUVOJE IR LENKIJOJE 1976/8 spalis; Autorius : J. Labutis
Istorinis katalikybės vaidmuo Lietuvoje ir Lenkijoje yra labai panašus. Abu kraštai dėl absoliutinės

2. PRANCIŠKONIŠKOSIOS SUKAKTYS 1976/8 spalis; Autorius : L. A.
Lietuvių pranciškonų vadovybė, rugsėjo 9 išrinkta trejiem metam. Pirmoj eilėj iš kairės: Tėv.

3. PIRMĄ KARTĄ PIETŲ AMERIKOJE 1976/8 spalis; Autorius : Antanas Saulaitis
III-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso apybraižos(Pabaiga)Pačios studijų savaitės vadovai buvo

4. ALDONA ERETAITĖ 1976/8 spalis; Autorius : A. Skrupskelienė
Š.m. vasario 12 Bielefelde, Vakarų Vokietijoje, mirė to miesto teatro aktorė Aldona Eretaitė, turėjusi

5. JURAŠO DEBIUTAS IR TEATRINĖS PERSPEKTYVOS 1976/8 spalis; Autorius : S. M.
Pirmasis Jono Jurašo spektaklis Amerikoje nuskambėjo šventiškom gaidom ir išeivijoje, ir amerikiečių

6. MŪSŲ BUITYJE 1976/8 spalis; Autorius : Red.
I š   v i s u r. — Prez. G. Fordas spalio 2 Baltuosiuose Rūmuose priėmė 26 tautybių vadovaujančius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai