Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1976
Categories 1976
1 sausis (19), 10 gruodis (18), 2 vasaris (19), 3 kovas (15), 4 balandis (15), 5 gegužė (18), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (19), 9 lapkritis (17)
 

1. MĖGINIMAS NUVERTINTI V. MYKOLAIČIO-PUTINO KŪRYBĄ 1976/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Pirmiausia, kas yra tas arba tie, kurie mėgina nuvertinti vieno žymiausių lietuvių rašytojų darbus? —

2. JO KAPAS NEŽINOMAS 1976/4 balandis; Autorius : JUOZAS VITĖNAS
Tautos laisvė yra glaudžiai susijusi su auka. Visiems žinomos aukos, kurias lietuvių tauta sudėjo 1918

3. Vysk. Antanas Deksnys 1976/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vysk. Antanas Deksnys,kuriam gegužės 9 d. suėjo 70 metų amžiaus. Gimė 1906 Rokiškio apskrity,

4. PRANAS DIELININKAITIS NAUMIESTYJE 1976/9 lapkritis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Naumiestis — senas, Įspūdingas miestas, ilgokai buvęs plačiom apylinkėm kultūros židinys, o spaudos

5. JUOZAS LUKŠA 1976/10 gruodis; Autorius : P. VYTENIS
Laisvės kovų didvyrio mirties 25 metų sukakčiai 1. Juozas Lukša —laisvės kovotojas Juozas Lukša

Suvalkija, arba Užnemunė, po paskutinio padalijimo 1795 m. atskirta nuo Lietuvos Didžiosios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai