Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga 1947/4 liepa; Autorius : Vincas Maciūnas
Visi mes, ypač šiais sukaktuviniais literatūros metais, gerai žinome, kad pirmoji, dar prieš keturis

27. Eilėraščiai 1947/4 liepa; Autorius : Henrikas Nagys
Lygumų upės! Spindinčios saulėj, plačios ir tingios, srūvate jūs iš rytų horizonto bekraščių

28. Namukas 1947/4 liepa; Autorius : JURGIS JANKUS
Sekmadienio popiečiais mėgdavau užeiti pas advokatą Mažrimą. Jaunystėje buvome dideli bičiuliai, ir

29. LAIVAI 1947/4 liepa; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
Seni prekybiniai laivai, sūraus vandens ir vėjo žirklių apkramtyti, sugrįš po daugelio dienų

30. ANTIHUMANIZMAS MENE 1947/4 liepa; Autorius : J. GRINIUS
Stebint šių dienų menininkų ir visuomenės santykius, nevienam kyla klausimas, iš kur tas aštrumas ir

31. Literatūros kritinio vertinimo klausimu 1947/4 liepa; Autorius : Juozas Girnius
A. Grįžtant dar kartą prie klausimoPrieš kurį laiką ne tik literatinį mūsų pasaulį, bet ir

32. * * * 1947/4 liepa; Autorius : HERMANN HESSE
** *Jau dešimt metų, kai Klingsoro vasara skambėjo, Ir kai kartu su juo visas naktis šiltas Tarp

33. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/4 liepa; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo antras paveikslas (Tęsinys iš trečiojo numerio) (Sekančio sekmadienio rytas Vizgirdų

34. LITERATŪRA 1947/4 liepa; Autorius : red.
    Šių dienų italų rašytojai Fašizmas griuvo. Bet ar visiškai? Atrodo, kad ne

35. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
Ar Amerika žino tik džasą?Daug kas galvoja, kad JA Valstybėse yra tiktai Metropolitan Opera, New Yorko,

36. Šveicarų tapyboj pučia seni vėjai 1947/4 liepa; Autorius : red.
Belankydamas šveicarų tapybos parodas, ruošiamas kasmet didesniuose jų miestuose, nieko ypatingo nerasi.

37. MENAS 1947/4 liepa; Autorius : red.
* Vokiečiai apie DP meno parodą. Vokiečių literatūros ir meno žurnalas „Prizma“ N 6 įsidėjo

38. Iš rašomos knygos (Didaktiniai eilėraščiai) 1947/5 rugpjūtis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
AŠ LIUDIJU DVASIĄ Kas būtum tu, kuris skaitai šiuos žodžius Iš mano smegenų ir dvasios burtų,

39. Martynas Mažvydas ir jo vaidmuo lietuvių bendrinės kalbos istorijoje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Pranas Skardžius
400 metų lietuvių spaudos sukaktuvių proga 1947 m. liepos 11 d. Lietuvių Tremtinių Rašytojų

40. Namukas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Jurgis Jankus
(Tęsinys iš 4-to numerio)Aš negaliu dabar tvirtinti, kad mano gyvenimas būtų laimingesnis buvęs,

41. Petras Kiaulėnas 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Maurice Scherer
Petras Kiaulėnas, jaunas lietuvių dailininkas, kurį 1939 m. Įvykiai sulaikė Prancūzijoje,

42. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
(Tęsinys iš 3-čio ir 4-to numerių)   Pirmo veiksmo trečias paveikslas (Uždaras posėdis

43. Eilėraščiai 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
NAMŲ KIBIRKŠTIS Už sienų siautė, rūstavo žiema, Ir pūgoj klaikūs atliepė balsai.

44. LITERATŪRA 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
    * Liepos 2 d. Hermannas H e s s ė, Nobelio premijos laureatas, kukliai atšventė savo 70

45. MENAS 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
* Beurone mirė pasižymėjęs vokiečių tapytojas vienuolis Willibr ordas Verkadė. Tai buvo būdingas

46. Mąstymai apie dramos teatro praeitį ir ateitį 1947/5 rugpjūtis; Autorius : A. Rūkas
MENASTruputis romantiškų prisiminimųKai man dabar, besiblaškant po Vakarų Vokietiją, tenka pamatyti

47. Mėgėjų teatro kryžkelė 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Kaz. Gintautas
Pergyvenam, anot St. Pilkos, auksinį mėgėjų teatro amžių. Todėl tuojau iškyla klausimas, kaip

48. * * * 1947/6 rugsėjis; Autorius : Jonas Aistis
Ant kalno šilas, kaip žalia šventovė Įaugusi rausvom kolonom į žemes, Pamynęs žemės laimę

49. Eilėraščiai 1947/6 rugsėjis; Autorius : Henrikas Radauskas
KETURI EILĖRAŠČIAI LAIŠKAI SAU PAČIAM Vos liesdamas daiktus ir žmones, Aš laikausi pats

50. Žmogus su šiaure akyse 1947/6 rugsėjis; Autorius : JONAS MEKAS
Jis žiurėjo į praeinančius traukinius ir žinojo, kad niekados neišvažiuos. Jo akys buvo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai