Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. MĖGINIMAI ATSPĖTI ŠV. ONOS BAŽNYČIOS VILNIUJE ARCHITEKTĄ 1970/1 sausis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
1. Meistrai "Vaitiekus" ir "Jonas"Pirmas mėginimas aptikti Šv. Onos bažnyčios architektą yra legendinis

2. ERAZMAS ROTERDAMIETIS IR ŽYGIMANTAS SENASIS 1970/2 vasaris; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
1. Erazmas — krikščioniškojo renesanso balsasPraeitais metais Vakarų pasaulis plačiai paminėjo Erazmo

3. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga 1. Bendros žinios apie pranciškonusPereitą rudenį, rugsėjo 30, suėjo 500

4. PRANCIŠKONAI OBSERVANTAI LIETUVOJE XV IR XVI A. 1970/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
500 metų jubiliejaus proga II. LIETUVOS PRANCIŠKONŲ OBSERVANTŲ PROVINCIJA1. Lietuviai observantai lenkų

5. LIETUVOS VALSTYBĖS PAGRINDUS TIESIANT 1970/5 gegužė; Autorius : PRANAS PAULIUKONIS
Verčiant naują istorijos lapąŠiemet gegužės 15 sueina 50 metų, kai susirinko Steigiamasis seimas —

6. Steigiamojo seimo metai 1970/5 gegužė; Autorius : Dr. Kazys Grinius
Šeimai leidus, spausdiname ištraukas iš dr. Kazio Griniaus "Atsiminimų ir minčių" rankraščio. Dedamas

7. LIETUVIŲ TAUTOS VALSTYBINIO GYVENIMO PRADŽIOS BEIEŠKANT 1970/7 rugsėjis; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Lietuvos istorijos vadovėliai ir mokykla taip smarkiai paveikė lietuvių visuomenę, kad Lietuvos

8. KRUPAVIČIAUS VALSTYBINGUMO PAGRINDU BEIEŠKANT 1970/8 spalis; Autorius : V. BAGDANAVIČIUS
Kurti valstybingumą kurioje nors visuomenėje nėra paprastas uždavinys. Šiam uždaviniui atlikti netinka

9. Mykolas Krupavičius 1885.X.1 - 1970.XII.4 1970/10 gruodis; Autorius : Red.
Vos spalio numeryje paminėjome prel. Mykolo Krupavičiaus 85 metų sukaktį kun. V. Bag-danavičiaus

10. LIETUVOS SUVERENUMAS STEIGIAMAJAME SEIME 1970/10 gruodis; Autorius : VYTAUTAS VAITIEKŪNAS
Lietuvos laisvinimo byloje dažnai susiduriame su suverenumo žodžiu. Minėdami Steigiamojo seimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai