Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1970
Categories 1970
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (19), 5 gegužė (13), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (20), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. STILISTINĖS LIETUVIŲ KALBOS PRIEMONĖS 1970/1 sausis; Autorius : JUOZAS TININIS
Kiekviena kalba turi savo stilių, kuris yra tautos dvasios gelmių atspindys. Šveicarų beletristas H.

2. W. GROPIUS — moderniosios architektūros grindėjas 1970/1 sausis; Autorius : ALGIMANTAS TAMAŠAUSKAS
Pernai, liepos 5, sulaukęs 86 amžiaus metų, Bostone mirė architektas Walter Gropius. Architektūros

3. PSICHOLOGIJOS MOKSLAS IR RYTOJAUS ŽMOGUS 1970/4 balandis; Autorius : INA C. UŽGIRIENĖ
Mokslo ateitis, man rodos, nelengviau įspėjama kaip atskiro žmogaus; technologai mums dar neišrado

4. MEDICINA ATEITIES PERSPEKTYVOJE 1970/4 balandis; Autorius : JONAS VALAITIS
Iš profesijos esu gydytojas, o iš pamėgimo patologas. Tai yra medikas, kuris stengiasi patyrimo (paprastų

5. UŽPUSTYTA AKADEMINĖ LAISVĖ 1970/6 birželis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
Viešų ir privačių mokyklų klausimasIKalbėti apie akademinę laisvę1 populiaru, tik kad nebūtų

6. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJ A 1970/6 birželis; Autorius : VINCAS VYČINAS
Martin Heidegger (g. 1886) savo filosofinio mąstymo savitumu, įrikiuojančiu jj į didžiuosius žmonijos

7. VALSTYBĖ, BAŽNYČIA IR SĄŽINĖS 1970/8 spalis; Autorius : KUN. AUGUSTINAS RUBIKAS
Religijos laisvė antikiniame pasaulyPagoniškasis pasaulis religijos laisvės nepripažino: religiją

8. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/8 spalis; Autorius : VINCAS VYČINAS
II. BŪTISAntrojoje savo filosofijos fazėje Heideg-geris gvildena Būties problemą — jau nebe vien tiktai

9. A. Solženicyno malda 1970/9 lapkritis; Autorius : A. Solženicynas
Neseniai Vakarus pasiekė šių metų Nobelio literatūros premijos laureato A. Solženicyno sukurta malda.

10. MARTYNO HEIDEGGERIO FILOSOFIJA 1970/9 lapkritis; Autorius : VINCAS VYCINAS
III. ŽEMĖ IR DIEVAIPasaulis yra Heideggerio filosofijoje pagrindinė problema. Kalbėdamas apie žmogų,

11. DINAMIŠKO SUBJEKTYVIZMO FILOSOFIJA 1970/10 gruodis; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
Hėgelis dvišimtmetinės sukakties perspektyvoje 1. Hėgelio minties aktualumasPrieš du metus marksistai,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai