Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1960 2 vasaris
 

1. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
VORATINKLIAIKiekvieną vakarą,Kai saulė eina Baltijon skandintisKiekvieną tokį graudų vakarąPlonais

2. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : Aleksandras Radžius
VIENUOLIO VALANDAAVE MARIAZenito soste rymo Ironiška naktis. Many vienuolio žymę Išdegino ugnis

3. RAUDA 1960/2 vasaris; Autorius : BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
Dulce et decorum est pro patria mori. Morai, apdengti juoda marška. PANAKTINISVėliau: SESUO, MERGINA,

4. MELODIJOS PRIMATAS IR LIETUVIŲ MUZIKA 1960/2 vasaris; Autorius : KUN. K.SENKUS
GIESMES IR DAINOS I. MUZIKA IR JOS PAŽANGA.Svarstymų pradžioje reikia trumpai pakedenti du klausimu,

5. "AIDŲ" PREMIJA Už LITERATŪRĄ 1960/2 vasaris; Autorius : Red.
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai