Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

1. LIETUVIŠKŲ IR INDIŠKŲ PASAKŲ PANAŠUMAI 1960/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Indija yra pasakų kraštas. Daugelis pasakų, žinomų beveik visame pasaulyje, gavo savo pradžią

2. KATALIKŲ POLITINIS SUSITARIMAS MARITAINO MOKSLO ŠVIESOJE 1960/1 sausis; Autorius : V. Viliamas
Veiklus mūsų lituanistas L. Dam-briūnas, nesenai "Aiduose" (1959 m. nr. 10), recenzuodamas A. Tamošaičio

3. POPIEŽIAUS ]ONO XXIII RAŠTAS LIETUVOS VYSKUPAMS 1960/2 vasaris; Autorius : Poniežius Jonas XXIII
Garbingieji Broliai, sveikiname jus ir siunčiame apaštališkąjį palaiminimą.Kaip vaikai su dideliu

4. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS KILIMAS IR SMUKIMAS IŠEIVIJOS GYVENIMO SĄLYGOSE 1960/4 balandis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
(Pabaiga) 3. Tauta—augštosios kultūros -pagrindas išeivijos sąlygose.Iki šiol esame išaiškinę

5. MARIJA IR BAŽNYČIA 1960/5 gegužė; Autorius : KUN. STASYS ŽILYS
Šiandieninė marijologija ypatingu būdu stengiasi išgvildenti klausimą, kokią vietą Dievo plane užima

6. AR LIETUVIS MENININKAS TURI LIKTIS IŠTIKIMAS 1960/6 birželis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
STUDENTŲ vienos stovyklos organizatoriai parodė gražaus susidomėjimo literatūros ir apskritai tautinės

7. LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS SUSITIKIMAS SU AMERIKIETIŠKĄJA 1960/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS MUSTEIKIS
Amerikiečių "gyvenimo būdas", arba kultūra plačiąja prasme, yra susilaukęs daugelio pastabų, kritikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai