Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1964 9 lapkritis
 

1. ANTIKA 1964/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
Per šimtmečių miglas į mūsų amžių spindi Žmogaus pabudusios sielos galinga grožio saulė.

2. ITALŲ ROMANAS NETOLIMOJE PRAEITYJE IR DABAR 1964/9 lapkritis; Autorius : JUOZAS TININIS
Naujojo italų romano pradininkais laikytini Giovanni Vergą (1840-1922) ir Gabriele D'Annunzio (1863-1938).

3. Eilėraščiai 1964/9 lapkritis; Autorius : ANATOLIJUS KAIRYS
BROLIS IR SESUO Tai mano brolis ir sesuo ateina — Kas vakarą, kas rytą Jie pabučiuoja vienas

4. Eilėraščiai 1964/9 lapkritis; Autorius : BENEDIKTAS RUTKŪNAS
Dianai - Teresei Lindstrom 1. VĖLYVA ROŽĖ Iš po nakties po mano pražiūrėtu vientulystės langu

5. ANTROJI LIETUVIŲ OPERA TREMTYJE 1964/9 lapkritis; Autorius : IZIDORIUS VASILIŪNAS
Dar ne taip seniai mūsų spaudoje buvo linksniuojama pirmoji lietuvių opera tremtyje "Jūratė ir

6. Eilėraščiai 1964/9 lapkritis; Autorius : MARIJA AUKŠTAITĖ
NERIMAS Tuščioj ūkuotoj erdvėj Su žemės kamuoliu skrendu . . Alsuoju nerimu kaip gervė, Ir

7. ANT VAROŠKALNIO 1964/9 lapkritis; Autorius : PR. DOM. GIRDŽIUS
Iš rinkinio "Perdžiūvę vėpūtiniai" —    Ant Varoškalnio, ant Varoškalnio! Ant

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai