Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 1 sausis
 

1. IŠEIVIŲ SANTYKIAI SU TAUTA 1968/1 sausis; Autorius : A. B.
Viena iš likiminių mūsų tautos problemų yra išeivijos santykiai su tauta. Jie gali būti įvairūs:

2. KELETAS PASTABŲ DĖL "IŠEIVIŲ SANTYKIAI SU TAUTA" 1968/1 sausis; Autorius : V. Vaitiekūnas
Autorius teisingai primena, kad esamomis Lietuvos sąlygomis išeivijos bendravimas su savo tauta yra

3. SMETONA — PRIPAŽINTAS PIANISTAS 1968/1 sausis; Autorius : J. K.
Pianistas Antanas Smetona vis labiau garsėja Amerikoje ir Europoje, nors jo vardas mūsų spaudoje

4. K. ZAPKAUS KŪRYBA 1968/1 sausis; Autorius : Dalia Kolbaitė
ši K. Zapkaus kūrybos apybraiža pateikiama ryšium su dailininko paroda, įvykusia šių metų gegužės

5. MŪSŲ BUITYJE 1968/1 sausis; Autorius : Red.
—    JAV viceprezidentas Hubert H. Humphrey XI 1.6 priėmė ALTo delegaciją, kuriai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai