Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. ANTANO MACEINOS ĮNAŠAS Į MŪSŲ KULTŪRĄ 1968/1 sausis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Asmenybės bruožai Antanui Maceinai jau šešiasdešimt metų . . . Kaip greitai prabėga

2. LITUANISTINIO DARBO DIRVONAI 1968/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Lituanistikos Instituto prezidentas dr. J. Balys kalba šio instituto suvažiavime

3. III KULTŪROS KONGRESAS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
LRD premijos įteikimas. LRD pirmininkas Al. Baronas skaito jury komisijos aktą, viduryje — laureatas A.

4. ŽVILGSNIS Į 1967 METUS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
Pora metų šią apžvalgą pradėdavome visuo-meniniu-politiniu gyvenimu. Šiemet vėl grįžtame prie

5. Kūrejus-savanorius prisimenant 1968/2 vasaris; Autorius : KALPAS UOGINIUS
Savanorio mintys Jei kasmet, švęsdami Vasario 16-tąją, pagarbiai minime mūsų kariuomenės kūrėjus

6. KIPRAS PETRAUSKAS 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
Kipro Petrausko (1885. XI. 22 - 1968.I.17) žemiškieji palaikai jau ilsisi Vilniaus Rasų kalnely, bet

7. ŽVILGSNIS Į 1967 METUS 1968/2 vasaris; Autorius : Administrator
Teatras Pereitų metų teatriniame gyvenime kaip dramaturgas vyravo A. Landsbergis. Jo "Penkis stulpus"

8. NEPOETAS BRADŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : KĘSTUTIS KEBLYS
  Pagal visas mūsų tradicijas ir etiketą, apie Kazimierą Bradūną reikėjo rašyti prieš metus

9. ADOLFAS DAMUŠIS 1968/6 birželis; Autorius : Juozas Girnius
1.    Mokslininkas ir visuomenininkas Dr. inž. Adolfas Damušis lygiai reiškiasi

10. VINCO MYKOLAIČIO-PUTINO IŠSIVADAVIMAS 1968/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
Kas skaitė V. Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly", tas atsimena, kad šio romano trečioji dalis

11. Dr. Kazimieras Ambrozaitis 1968/6 birželis; Autorius : ANTANAS SABALIS
10 metų mirties proga Laiškai iš ten, kur ir velniams vietos nėra Prieš mane guli glėbys

12. ISTORIKAS ZENONAS IVINSKIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : RAPOLAS KRASAUSKAS
Pagrindinis istoriko rūpestis visada turi būti susekti tiesą (Z. Ivinskis) Kiekviena tauta savo

13. ADOMAS GALDIKAS 1968/8 spalis; Autorius : ADOMAS GALDIKAS
"Aidų" redaktorius kreipėsi j dail. A. Galdiką jo 75 m. sukakties proga pasisakyti šiais klausimais: kaip

14. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS III SEIMAS 1968/8 spalis; Autorius : VT. VT.
Pasaulio lietuvių bendruomenę sudaro atskirų kraštų lietuvių bendruomenės, kurių organizacijos veikia

15. DR. ANTANAS GYLYS 1968/10 gruodis; Autorius : DR. DOMAS JASAITIS
Žmogaus gyvenimas yra vyksmas, iš kurio niekas negali pasitraukti norimu laiku. Nelaukta buvo ir dr. Antano

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai