Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

1. GEDIMINO LAIŠKAI 1968/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Tokia antrašte Lietuvoje prieš metus pasirodė knyga, kuri domina ne tik mūsų praeities tyrinėtojus, bet

2. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/3 kovas; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Žvilgis į aukštąją senosios Lietuvos mokyklą Pirma aukštoji Lietuvos mokykla Vilniaus jėzuitų

3. VYDŪNAS — FILOSOFAS MORALISTAS 1968/4 balandis; Autorius : RAPOLAS SERAPINAS
Prieš šimtą metų Mažojoj Lietuvoj gimė didis mūsų tautai žmogus. Jis pats savo gyvenimo suglaustoj

4. LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 1968/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Vytauto Didžiojo universiteto likimas okupacijų metais 1939.X Sovietų Sąjungai grąžinus Vilnių

5. LENKŲ ULTIMATUMAS (1938) 1968/4 balandis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Po 30 metų prisimenant I. Diplomatinė reikšmė Lenkija, 1920 spalio 9 pagrobusi Vilnių, išnaudojo

6. Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje: Adelhauser - Heldt - Vecellio 1968/7 rugsėjis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS (VOKIETIJA)
Renesansas, sukėlęs Europoje susidomėjimą pasaulio ir žmogaus išorine išvaizda, paskatino XVI a.

7. VAKAROJIMAI ŽEMAIČIUOSE 1968/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Etnografinis aprašas Žemaičių kraštas, kaip ir visa Šiaurinė Lietuva, yra prie 56-sios paralelės,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai