Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 10 gruodis
 

1. MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1969/10 gruodis; Autorius : J. G.
Ko siekė šiuo vardu pavadintasis mokslininkų suvažiavimas, įvykęs Čikagoj lapkričio 27-30 dienomis,

2. KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRAS 1969/10 gruodis; Autorius : St. Yla
Toronte lapkričio 1 įvyko lietuvių katalikų suvažiavimas, sukviestas organizacinio komiteto. Komitetas,

3. PROF. DR. PR. V. RAULINAITIS (1895.IX.23 - 1969.X.13) 1969/10 gruodis; Autorius : Administrator
Vyresnioji mūsų inteligentų karta tremtyje nuolat retėja. Labiausiai betgi graudu, kai mirtis išsiveda

4. BRONIUS BUDRIŪNAS —PROTĖVIŲ ŽEMĖS MUZIKAS 1969/10 gruodis; Autorius : Alė Rūta
Derlingose šiaurinės Aukštaitijos lygumose, Pabiržės miestely, 1909 vasarą (liepos 29) Budriūnų

5. O. E. MANDELŠTAMAS —GYVŲJŲ ŽODŽIŲ AUKSAKALYS 1969/10 gruodis; Autorius : Pr. Visvydas
O. E. Mandelštam (piešinys pagal 1920 m. nuotrauką) Osip Emiljevič Mandelštam (1891-1938) yra

6. Mūsų buityje 1969/10 gruodis; Autorius : Red.
Tėviškės žiburiai šj mėnesį švenčia dvidešimtmetį: pirmasis numeris išėjo 1949 gruodžio 24. Per

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai