Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. Lenku karinio diplomato Lietuvoje atsiminimai 1969/2 vasaris; Autorius : ANTANAS BENDORIUS
Praėjusį pavasarį lenkų leidykla Londone Veritas išleido buvusio pirmojo ir drauge paskutiniojo Lenkijos

2. ŽVILGSNIS Į DR. J. OCHMANSKIO LIETUVOS PRAEITIES TYRINĖJIMUS 1969/4 balandis; Autorius : JONAS PUZINAS
II pasaulinis karas gerokai sutrukdė Lietuvos istorinių tyrinėjimų darbą. Daugumas iškiliųjų

3. LIETUVA POKARIO MEMUARUOSE IR DOKUMENTUOSE 1969/4 balandis; Autorius : JUOZAS LIŠVA
1. G. F. Kennano memuarai George F. Kennan, pereitų metų Pulitzer premijos laureatas (biografinių

4. MYKOLAS ARKANGELAS PALLONI 1969/5 gegužė; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
Italų freskininkas Lietuvoje XVII amžiuje Michelarcangelo Palloni gimė 1637 m. Cam-pi vietovėje

5. ŽEMAIČIŲ TVOROS 1969/5 gegužė; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKISEtnografinis aprašas
Etnografinis aprašas žemaičių statinė tvora Vieštovėnų k., Plungės krašte (1954

6. STUDENTŲ MAIŠTAS 1969/6 birželis; Autorius : Red.
ANKETINIS SIMPOZIUMAS Studentų maistinis sąjūdis pastaraisiais metais taip plačiai pasireiškė

7. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Įvadas: Šaltinių padėtis ir metodologinės

8. ŽYGIS Į MĖNULĮ 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Pirmieji žmonės šią vasarą nusileido ant Mėnulio, įkūnydami seną žmogaus svajonę. Stebėjomės

9. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/7 rugsėjis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje 2. Nepuolimo sutarties (1926 m.) laikotarpis Nors ir

10. LIETUVIŲ NAMOTYRA LIETUVOJE 1969/7 rugsėjis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
Įvedus kolchozinį ūkį ir vieniems griaunant senuosius Lietuvos kaimus ir vienkiemius, kiti rūpinosi

11. LIETUVOS IR SOVIETŲ SĄJUNGOS SANTYKIŲ DVIDEŠIMTMETIS (1919-1939) 1969/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Reikšmingieji etapai šaltinių šviesoje Iš 1926 metų nepuolimo pakto su Sovietų Sąjunga buvo

12. LIETUVOS METRAŠČIAI —LIETUVOS ISTORIJOS KELIO RODYKLE 1969/8 spalis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
M. Jučo "Lietuvos metraščiai" 1. Dalykiškas žvilgsnis Kai užsimename apie sovietinės Lietuvos

13. NAPOLEONO LEGENDA 1969/9 lapkritis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Legendos nesensta ir nesikeičia. Jos yra kažkokia aukštesnė realybė, nesusieta su laiku, o tik su

14. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/9 lapkritis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569 - 1969) 1. Pagrindinis akstinas unijai

15. LIUBLINO UNIJA IR JOS ŠEŠĖLIAI 1969/10 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Lietuvių - lenkų santykiai keturių amžių perspektyvoje (1569-1969) 4. Negatyvus lietuvių-lenkų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai