Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1966 3 Kovas
 

1. ŠERKŠNO SIDABRAS 1966/3 Kovas; Autorius : Aug. Raginis
Mykolas Vaitkus: ŠERKŠNO SIDABRAS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1965. 86 p. Kaina

2. MIKALOJUS DAUKŠA 1966/3 Kovas; Autorius : Paulius Rabikauskas
Perskaičius Jurgio Lebedžio monografiją (Jurgis Lebedys: MIKALOJUS DAUKŠA. Monografija. Valstybinė

3. MOKSLEIVIŲ METRAŠTIS 1966/3 Kovas; Autorius : Juozas Kojelis
DAIGELIAI, moksleivių metraštis 1964-65 ir Čikagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos 15 m. veiklos apžvalga.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai