Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ČIURLIONIŠKOJI FUGA 1966/1 Sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Paguldyki mane kaip kūdikį, Užklojęs padange šviesia, Ir vidudienio vėją pabudinki Ošti pušų

2. EILĖRAŠČIAI 1966/1 Sausis; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
Iš pomirtinio palikimo JAUNYSTĖ Jaunystė su žiedais balandžiais nuplasnojo. Atsimenu šventai:

3. EILĖRAŠČIAI 1966/2 Vasaris; Autorius : ALBINAS BARANAUSKAS
VILKABALIUOSE Sodas, sniego apklotas, šaukia, Ir stogai po beribę stumdosi su varnom. Alksnių šaknys

4. SMĖLIO KRANTAS 1966/2 Vasaris; Autorius : Aloyzas Baronas
Petras Kunda sėdėjo ant laiptų. Priekyje žaliavo parko medžiai, jie lėtai judino savo drėgnus lapus.

5. EILĖRAŠČIAI 1966/3 Kovas; Autorius : STASYS SANTVARAS

6. DAINAVOS ANSAMBLIO DVIDEŠIMTMETIS 1966/3 Kovas; Autorius : Vladas Jokūbėnas
Atgaivintasis "Nemunas žydi Dainavos" ansamblio pradinė kilmė yra kiek komplikuota. To vardo

7. EILĖRAŠČIAI 1966/3 Kovas; Autorius : ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS
MAIRONIS Per jį prabilo milžinų dvasia, prabočių vėlės, Pravirko kanklės vėl žilų vaidilų.

8. SPEKTAKLIS 1966/4 Balandis; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Dvi iliuzijos — dvi tikrovės (Prologas) Efemeriškas!.. Toks yra žodis teatrui — tikras visiems,

9. EILĖRAŠČIAI 1966/4 Balandis; Autorius : BENEDIKTAS RUTKŪNAS
AŠ DAINUOJU Aš dainuoju, kada vėją išgirstu. Aš dainuoju su audra kartu. Mano takas vidury

10. DU PIEŠINĖLIAI 1966/5 Gegužė; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
1.    Saulėtekis Saulė teka. Pievų rūko Kamuoliukai tingiai kelias. Ak, tai

11. GRAHAM GREENE 1966/5 Gegužė; Autorius : ILONA GRAŽYTĖ
Žemiau dedamasis dr. I. Gražytės straipsnis supažindina su tuo anglų rašytoju, kuris po neseniai 80

12. EILĖRAŠČIAI 1966/5 Gegužė; Autorius : STASYS PILKA
MANON LESCAUT LAIDOTUVĖS Guli ji balčiausio smėlio patale. Sulysusi, sustingusi, basa. Šešėlį

13. SPEKTAKLIS 1966/5 Gegužė; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Režisūra Ilgai režisierius dirba vienas: kada aktoriai truputį komiškai, bet ir gana tiksliai sako, jog

14. CHANG YUNG 1966/5 Gegužė; Autorius : Kostas Rauda
IŠSISKYRIMO DAINA Kalnų viršūnės Pasislėpė už debesų baltų; Švelnutis vėjas Nustojo

15. PREIKŠO JAUJA 1966/5 Gegužė; Autorius : Pr. Dom. Girdžius
Et iam nox húmida coelo praecipitat suadentque cadentia sidera somnos Vergilius Nė vienam žiūrovui

16. PARTIZANAS "LAISVES KOVŲ DAINOSE" 1966/6 Birželis; Autorius : ROMAS VAŠTOKAS
Šis straipsnis imasi peržvelgti Jono Aisčio redaguotą rezistencinių dainų rinkinį "Laisvės kovų

17. EILĖRAŠČIAI 1966/6 Birželis; Autorius : Ona Lukauskaite
SIBIRE Liūdnas, visų liūdniausias peizažas: balta šalta pūga gaubia žemę, klaikų kelią baltas

18. "TRAVIATA" 1966/6 Birželis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Šio sezono Čikagos Lietuvių Operos pastatymas Pernykštis Čikagos Lietuvių Operos sezonas

19. EILĖRAŠČIAI 1966/6 Birželis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
KONCERTAS Bėga klavišais siuita, Ją vejasi rankos risčia. Vejasi tonai viens kitą — Bėga

20. Benvenuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą * 1966/6 Birželis; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
Matydamas šviesiausią Tolomei, geradarį ir globėją, Sienos prekijų šlovę ir menų ramstį, grįžtant

21. EILĖRAŠČIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Sesuo M. Antanina, F.M.M.
DIEVO DAINA I Bėga. Bėga visi ieškoti pamestos Prarastos Dainos, Kažkur girdėtos po klevais.

22. EILĖRAŠČIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : DANGUOLE SADŪNAITĖ
TU ESI MANO ŽEMĖ Tu esi mano žemė. Į siaurą tavo stuomenį remiasi sunkios mano pėdos.

23. Dedikaciniai eilėraščiai 1966/8 Spalis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS, JUOZAS KĖKŠTAS
VLADAS ŠLAITAS -JUOZUI KĖKŠTUI Žmonės, vargo išvarginti, rašo geriau negu tie, kurie vargo nematė

24. Eilėraščiai 1966/8 Spalis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
UGNIES LIEŽUVIAI Jei Vakarų krikščioniškasis pasaulis ligi šiol neišmoko gyventi pagal

25. Namai—pragarai (Feljetonas) 1966/8 Spalis; Autorius : PULGIS ANDRIUŠIS
Imkim kad ir Rastapkevičiaus nuosavų namų istoriją. Vežiko arkliu padirbėjęs porą metų, susiglaudė

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai