Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1966
Categories 1966
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (20), 4 Balandis (21), 5 Gegužė (19), 6 Birželis (20), 7 Rugsėjis (13), 8 Spalis (19), 9 Lapkritis (18)
 

1. ANTIKOMUNIZMO PRASMĖS KLAUSIMU 1966/4 Balandis; Autorius : Juozas Girnius
Visi esame antikomunistai, kurie rinkomės verčiau palikti savo tėvynę, negu vėl patekti Sovietų

2. JAUNIMO KONGRESAS 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Šis numeris skiriamas pirmajam Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui ir su juo susijusiems

3. JAUNIMO KONGRESO ĮSPŪDŽIAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Didieji žmonių subuvimai vienu atžvilgiu yra panašūs į gamtos nelaimes: j horizonte kylantį debesį

4. JAUNIMO REIKŠME TAUTOJ IR IŠEIVIJOJ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Po daugelio metų svetur, mes susirinkome visi — jaunieji, vyresnieji ir sulaukę savo amžiaus

5. LIETUVIŲ JAUNIMAS PASAULIO IDĖJŲ TĖKMĖJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Prieš dvidešimt dvejus metus, besitraukiant iš Lietuvos, teko pravažiuoti teritorinės ribos ženklą,

6. BENDRUOMENE IŠEIVIJOJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Įžangos vietoje Gana dažnai tenka nugirsti, kad žmogus per daug juodai ar kritiškai apie vieną ar

7. ŽVILGSNIS Į PAVERGTA LIETUVĄ 1966/7 Rugsėjis; Autorius : STASYS LOZORAITIS Jr.
Tautų gyvenime yra valandų, kurios suspindi ypatingu ryškumu ir žmoguje palieka gilų pėdsaką.

8. JAUNIMO KONGRESO APŽVALGA 1966/7 Rugsėjis; Autorius : Red
Rengėjai Pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (stp. PLJK) Čikagoje 1966 birželio 30 — liepos

9. JAUNIMO PRIEŠKONGRESINIAI SUSITELKIMAI 1966/7 Rugsėjis; Autorius : ANTANAS SAULAITIS, S. J.
Kongresas buvo užbaigiamasis į JAV susirinkusio pasaulio lietuvių jaunimo susitelkimas. Prieš jį vyko

10. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/8 Spalis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Maskvos iniciatyva 1925.VIII.3 Maskvoje buvo sudaryta Sovietų Sąjungos Draugija Kultūriniams Ryšiams

11. KULTŪRINIS BENDRAVIMAS SU LIETUVA 1966/9 Lapkritis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Tęsinys iš nr. 8. Bendravimas Lietuvos tarptautinės padėties kontekste Skirtumas tarp satelitų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai