Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. KUNIGAS JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA 1950/2 vasaris; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
I. Tyliai praėjo kunigo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos šimto metų mirties sukaktis, lygiai kaip tyliai ir

2. TREMTINIAI IR LIETUVIŠKŲJŲ PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ PALAIKYMAS 1950/6 birželis; Autorius : KUN. DR. K. ŠIRVAITIS
Amerikos lietuvių laikraščiuose labai dažnai pasirodo straipsniai apie lietuviškumo palaikymą,

3. KUNIGAS DIEVŲ MIŠKE 1950/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
KACETINIAI ATSIMINIMAI Mes buvome tik du kunigai iš 46-ių lietuvių, atvežtų į Stutthofą1) 1943 m.

4. MYKOLAS KRUPAVIČIUS 1950/8 spalis; Autorius : K. MOCKUS
65   METŲ   AMŽIAUS   SUKAKTIES   PROGA 1. Nedaugei mūsų . . . Vienuoliktuosius metus trunkanti

5. TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYMAS IR IŠLAIKYMAS EMIGRACIJOJE 1950/10 gruodis; Autorius : VACLOVAS ČIŽIŪNAS
(PABAIGA) Bažnyčia yra iš esmės internacionalinė organizacija, siekianti perteikti žmonijai ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai