Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

1. ŠVENTIEJI METAI IR JŲ REIKŠMĖ 1950/1 sausis; Autorius : Zenonas Ivinskis
"Didysis Jubiliejus, kuris kitais metais Šventajame Mieste bus švenčiamas, turi pirmiausią tikslą ne

2. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/1 sausis; Autorius : Kazys Pakštas
1. NAUJI PRADAI VALSTYBIŲ RIBOMS NUSTATYTI Per pastarąjį šimtmeti kai kuriuose kraštuose bent keletą

3. LIETUVIŠKOSIOS ARCHITEKTŪROS KŪRIMAS ATSTATANT LIETUVĄ 1950/1 sausis; Autorius : DR. INŽ. JURGIS GIMBUTAS
1.    TAUTINĖS ARCHITEKTŪROS KLAUSIMAS. 2.    SENOSIOS LIETUVIŲ LIAUDIES ARCHITEKTŪROS BRUOŽAI.

4. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/2 vasaris; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
(Tęsinys)   12. LIETUVA LENKŲ ŽEMĖLAPIUOSE Kai Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę 1918 m., visos

5. Vatikano archyvas — aruodas lietuvių kultūros istorijai 1950/3 kovas; Autorius : Zenonas Ivinskis
ARUODAS LIETUVIŲ KULTŪROS ISTORIJAI Įvairiausių tautų atstovai jau per daug metų yra rausęsi po

6. KELETAS SAMPROTAVIMŲ APIE LIETUVOS RIBAS 1950/3 kovas; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
16. ŠVEICARAS M. VVEHRLI BANDO KLAIDAS TAISYTI M. Wehrli, berods, 1938 m. suredagavo "Neu Karte der Voelker

7. J. Jablonskis kalbininkas 1950/4 balandis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lig šiol Lietuvai nekaip yra sekęsi su kalbininkais: arba jie kalbos mokslo darbą dirbo kaip reikiant

8. JONAS JABLONSKIS ŠVIETĖJAS 1950/4 balandis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
1. PLAČIUOSE ŠVIETIMO BARUOSE Jono Jablonskio veikla buvo plati. Jis buvo ne tik kalbininkas specialistas,

9. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas 1950/4 balandis; Autorius : KAZYS PAKŠTAS
22. KĄ LIUDIJA VILNIJOS VIETOVARDŽIAI? Vietovardžių mokslą dažniausiai vadiname graikų kalbos

10. XVI-sis AMŽIUS POVYTAUTINĖS LIETUVOS TAUTINĖS KULTŪROS RAIDOJE 1950/5 gegužė; Autorius : MYKOLAS BIRŽIŠKA
I. Paklaustas, kuris Lietuvos istorijos laikotarpis bus pats efektingiausias, labiausiai žinomas ir

11. PRIEŠISTORINE LIETUVA 1950/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS LINGIS
Tavo tėvynė, tavo protėviai, tavo tauta, tavo gimtoji vieta, tavo praeitis ir tavo prigimtis — tai tavo

12. EUROPOS KELIAS Į DABARTINE KRIZĘ 1950/8 spalis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
Krizė pasidarė šiandien dažnas ir mėgiamas žodis. Susirgo žmogus, — labai aukšta temperatūra. Jis

13. TAUTOS GYVATOS GIESMĖ 1950/8 spalis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
1. Kūrėjas ir kūrinys Vienas iš įdomiausių mūsų senosios poezijos kūrinių yra "Šlovė

14. APIE KALBININKUS, TYRINĖJUSIUS LIETUVIŲ KALBĄ 1950/9 lapkritis; Autorius : PROF. ERNESTAS FRAENKELIS
"Aidų" 1948 m. spalio mėnesio 19 numeryje rašiau apie vokiečių kalbininkus, kuriems rūpėjo lietuvių

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai