Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 1 sausis
 

1. FLORENCIJOJ PAS PAPINI 1951/1 sausis; Autorius : Maurice Caraco
Papini gyvena už miesto, ramiam kvartale, kur namai, pasislėpę už langinių ir grotų, lyg pastatyti

2. 'LITERATURNAJA GAZETA" DERGIA MŪŠŲ MENĄ 1951/1 sausis; Autorius : J. Aistis
Maskvos "Literaturnaja Gazeta" 1950 m. rugsėjo 5 d. (78 nr.) paskelbė ilgą — trys skiltys per visą

3. Trumpai 1951/1 sausis; Autorius : Red.
*    Sausio 13 d. Londone atidaryta Karališkoj Akademijoj prancūzų modernistų

4. EDITH STEIN — FILOSOFĖ IR KANKINĖ 1951/1 sausis; Autorius : A. M.
Daugeliui šis vardas bus girdimas pirmą kartą. O vis dėlto jis slepia vieną iš ryškiausių

5. KAUNO MIESTO ARCHYVAS 1951/1 sausis; Autorius : Aleksandras Ružancovas
"Baltojoje Gulbėje" — Kauno miesto rotušėje — pastogėje ir pirmame aukšte buvo sudėta daugiau kaip

6. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES KLAUSIMU 1951/1 sausis; Autorius : A. Z.
Kada kilo tremtyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėja, sutikome ją visi kaip savaime aiškų

7. Ispanija 1951/1 sausis; Autorius : J. Pabedinskas
Sunku rašyti apie valstybę, kuri, nors labiau atliepia su Vakarais, yra tiek Rytų, tiek Vakarų aršių

8. LENKIJA BE LAISVĖS 1951/1 sausis; Autorius : B. S.
Katalikų ir protestantų dvasininkų persekiojimas, akcija prieš britų ir amerikiečių komersantus ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai