Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 3 kovas
 

1. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Vasario 13 d. poetui Faustui Kiršai suėjo 60 metų. šitą sukaktį Bostono Rašytojų Klubas

2. LIETUVIŠKĄJĮ SMUIKO KONCERTĄ NAGRINĖJANT 1951/3 kovas; Autorius : Izidorius Vasiliūnas
Muzikiniai straipsniai mūsų spaudoje sudaro gana sunkią problemą. Jei juos rašoma labai populiariai,

3. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Prof. K. V. Banaitis turi savo muzikos studiją Brooklyne. Pastaruoju laiku, remiamas

4. Nicolai Hartmann 1951/3 kovas; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
Pereitų metų pabaigoje Goettinge-ne mirė vienas iš garsiųjų šių dienų Vokietijos filosofų —

5. BERTRAND RUSSELL 1951/3 kovas; Autorius : B. S.
Bertrand Russell, gavęs 1950 m. literatūros premiją, yra vienas iš žymesniųjų nelabai gausių

6. Didžiojo jubiliejaus ženkle 1951/3 kovas; Autorius : T. L. Andriekus, O.F.M.
Jau antri metai, kai Katalikų Bažnyčioje jaučiama ypatinga dvasinio susitelkimo nuotaika, kurią

7. KULTŪROS FONDO BELAUKIANT 1951/3 kovas; Autorius : Juozas Alaušius
Kultūros Fondas — sena mūsų kultūrininkų svajonė. Buvo dedamos pastangos šiai svajonei realizuoti

8. ĮSPŪDŽIAI IŠ BERLYNO 1951/3 kovas; Autorius : Mykolas Gilius
Šiandieninis Berlynas yra tarytum sala raudonųjų jūroje. Pats miestas padalintas į dvi dali: vakarų

9. KRONIKA 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Dail. Telesforas Valius baigė Vytauto Didžiojo portretą, kuris bus atskirai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai